MARKETING ŞI COMUNICARE ÎN AFACERI - studii de masterat

 
Durata studiilor: 4 semestre (2 ani).

Forma de învăţământ: Învăţământ cu Frecvenţă (IF).

Diploma obţinută după absolvire: Diplomă MASTER, domeniul Marketing, specializarea Marketing şi comunicare în afaceri.

Stadiul acreditării: Acreditat.
 

Condiţii de înscriere: absolvenţi de studii universitare (de 3 ani – ciclul Bologna, sau de 4 - 5 ani).

Rezumatele fișelor disciplinelor, pentru anul universitar 2019-2020:

           Anul I PDF;        Anul II PDF.

 

Structura anilor de studii (pentru anul universitar 2019-2020)

Anul I

Nr.
crt.
Disciplina Nr. credite Forma de examinare* Semestrul
1. Proiectarea şi organizarea cercetării de marketing 8 E 1
2. Metode de optimizare a deciziilor consumatorului 8 E 1
3. Drept profesional 4 E 1
4. Etică și integritate academică 3 E 1
5. Marketing relaţional (Opţional 1) / Management decizional (Opţional 1) 7 V 1
6. Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților (facultativ) 5 E 1
7. Metode de cercetare în marketing 8 V 2
8. Comunicarea în marketing 8 E 2
9. Marketing interorganizaţional 7 E 2
10. Distribuţie şi merchandising 7 E 2
11. Proiectarea și managementul programelor educaționale (facultativ) 5 E 2
12. Comunicarea educațională (Opţional 2) / Consiliere și orientare (Opţional 2) / Metodologia cercetării educaționale (Opţional 2) / Educație integrată (Opţional 2) (facultativ) 5 E 2
 

Anul II

Nr.
crt.
Disciplina Nr. credite Forma de examinare* Semestrul
1. Publicitate şi planificare media 8 E 3
2. Promovarea vânzărilor, relaţii publice şi forţele de vânzare 7 E  3
3. Managementul produselor şi mărcilor 8 V  3
4. Analiza datelor economice 7 E  3
5. Riscul în afaceri 6 E  4
6. Marketing online 7 E  4
7. Cercetarea științifică în domeniul economic 4 E  4
8. Practică de specialitate (12 săpt. x 7 ore) 3 C 4
9. Elaborarea lucrării de disertaţie (2 săpt. x 12 ore) 10 C 4
*E - examen, V-verificare, C-colocviu
 
Coordonator program: Conf. univ. dr. Bogdan NICHIFOR