BURSE DE PERFORMANȚĂ, MERIT ȘI SOCIALE

Anul universitar 2021-2022, sem I

 
Liste definitive cu studenții care vor benefia de burse de performanță, merit și sociale, în sem. I, an univ. 2021 - 2022

 

IMPORTANT! Studenții care nu au diploma de bacalaureat/licență/adeverință de licență, în original, depusă la dosarul personal, nu pot beneficia de bursă (cf. art.15, al.4. din Regulamentul de acordare a burselor).

 

Rezultate contestații burse de performanță, merit și sociale, pentru sem. I, an univ. 2021 - 2022
 
Liste provizorii cu studenții care vor benefia de burse de performanță, merit și sociale, în sem. I, an univ. 2021 - 2022

 

ANUNȚ Burse de performanță, de merit

 

ANUNȚ Burse sociale 

 

IMPORTANT: Conform hotărârii CA din data de 22 octombrie 2021 și având în vedere ultimele restricții, vă comunicăm următoarele:

  • dosarele pentru acordarea burselor pe semestrul I al anului universitar 2021-2022 se vor transmite online;
  • dosarele pentru acordarea burselor sociale și speciale se vor transmite, atât online, prin e-mail, cât și prin poștă/ curier.
 

Regulament de acordare a burselor

 

ALTE BURSE:

  • Burse de studii și de cercetare oferite de Agenția de Credite și Burse de studii, an universitar 2022 - 2023
                 - Oferte burse + documente inscriere
                 - Informații suplimentare: https://roburse.ro/