CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE - studii de licenţă

 
Durata studiilor: 6 semestre (3 ani).
 
Forma de învăţământ:
  • Învăţământ cu Frecvenţă (IF)
  • Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR).
 
Diploma obţinută după absolvire: (forma de învăţământ IF şi IFR): Diplomă LICENŢĂ în Ştiinţe Economice, domeniul Contabilitate, specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune.

Stadiul acreditării:
  • Învăţământ cu Frecvenţă (IF) - Acreditat, calificativ "Încredere"
  • Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR) - Acreditat, calificativ "Încredere"
 
Rezumatele fișelor disciplinelor, pentru anul universitar 2019-2020:
  • Învăţământ cu frecvenţă (IF):
           Anul I PDF;        Anul II PDF;        Anul III PDF.
  • Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR):
           Anul I PDF;       Anul II PDF;        Anul III PDF.
 
Structura anilor de studii - IF şi IFR (pentru anul universitar 2019-2020)

Anul I

Nr.
crt.
Disciplina Nr. credite Forma de examinare* Semestrul
1. Matematică aplicată în economie 3 E 1
2. Microeconomie 5 E 1
3. Bazele contabilităţii 6 E 1
4. Informatică 3 E 1
5. Dreptul afacerilor 6 E 1
6. Drept comunitar  4 V 1
7. Comunicare în afaceri I (En/Fr) 3 V 1
8. Educaţie fizică şi sport  1 V 1
9. Psihologia educației (facultativ) 5 E 1
10. Statistică 5 E 2
11. Macroeconomie 5 E 2
12. Contabilitate financiară I 5 E 2
13. Marketing 3 E 2
14. Finanţe 6 E 2
15. Economie monetară 3 E 2
16. Doctrine economice - facultativ 3 V 2
17. Comunicare în afaceri II (En/Fr) 3 V 2
18. Educaţie fizică şi sport 1 V 2
19. Pedagogie (facultativ) 5 E 2
 

Anul II

Nr.
crt.
Disciplina Nr. credite Forma de examinare* Semestrul
1. Contabilitate financiară II 5 E 3
2. Programarea calculatoarelor 4 E 3
3. Contabilitate publică 4 E 3
4. Gestiune financiară 5 E 3
 5. Comunicare în afaceri III (En/Fr) 3 V 3
 6. Inițiere în antreprenoriat 2 V 3
 7. Management 3 V 3
 8. Instituţiile de credit (opţional 1) / Control financiar (opţional 1) / Etica în afaceri (opţional 1)  3 V 3
9. Contabilitate consolidată 6 E 4
 10. Economie europeană 4 E 4
11. Contabilitate şi gestiune fiscală 4 E 4
12. Contabilitate de gestiune 5 E 4
13. Practică de specialitate (3 săpt x 30 ore = 90 ore) 3 C 4
14. Proiecte economice 2 V 4
 15. Comunicare în afaceri IV (En/Fr) 3 V 4
 16. Educaţie fizică şi sport 1 V 4
 17. Baze de date (opţional 2)/ Pieţe financiare (opţional 2) / Istoria economiei europene (opţional 2) 3 V  4
 

 Anul III

Nr.
crt.
Disciplina Nr. credite Forma de examinare* Semestrul
1. Contabilitate aprofundată 6 E 5
2. Analiză economico-financiară I 5 E 5
3. Contabilitatea instituţiilor de credit 5 E 5
4. Politici şi opţiuni contabile 5 V 5
5. Control de gestiune 5 E 5
6. Expertiză contabilă și consultanță fiscală (opţional 3) / Finanțe internaționale (opţional 3) / Sisteme informatice de asistare a deciziilor (opţional 3) 4 V 5
7. Comunicare în afaceri V (En/Fr) (facultativ) 2 V 5
8. Dezvoltarea competențelor socioprofesionale (facultativ) 4 V 5
9. Analiză economico-financiară II 5 E 6
10. Doctrina şi dentologia profesiei contabile (opţional 4) / Preţuri şi concurenţă (opţional 4) / Contabilitatea persoanelor fără scop patrimonial (opţional 4) 4 E 6
11. Audit financiar 5 E 6
12. Sisteme informatice de gestiune 4 E 6
13. Sisteme și raportări financiare 5 E 6
14. Evaluarea întreprinderii (opţional 5) / Fiscalitate (opţional 5) / Audit intern (opţional 5) 4 V 6
15. Comunicare în afaceri VI (En/Fr) (facultativ) 2 V 6
16. Elaborarea lucrării de licență (2 săpt x 30 ore = 60 ore) 3 V 6

 *E - examen, V - verificare, C - colocviu

 
Coordonator program Învăţământ Frecvenţă: Director Departament Contabilitate, Audit şi Analiză Economico-Financiară, prof. univ. dr. Mihai DEJU
Coordonator program Învăţământ Frecvenţă Redusă: Conf. univ. dr. Aristiţa ROTILĂ