CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE - studii de licenţă

 
Misiunea, obiectivele și perspectiva programului de studii de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune PDF
 
Durata studiilor: 6 semestre (3 ani).
 
Forma de învăţământ:
  • Învăţământ cu Frecvenţă (IF)
  • Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR).
 
Diploma obţinută după absolvire: (forma de învăţământ IF şi IFR): Diplomă LICENŢĂ în Ştiinţe Economice, domeniul Contabilitate, specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune.

Stadiul acreditării:
  • Învăţământ cu Frecvenţă (IF) - Acreditat, calificativ "Încredere"
  • Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR) - Acreditat, calificativ "Încredere"

 

Structura anilor de studii - IF şi IFR (începând cu anul universitar 2023-2024)

Anul I

Nr.
crt.
Disciplina Nr. credite Forma de examinare* Semestrul
1. Matematică aplicată în economie 3 E 1
2. Microeconomie 5 E 1
3. Contabilitate 6 E 1
4. Informatică 3 E 1
5. Dreptul afacerilor 6 E 1
6. Economie monetară 4 E 1
7. Siguranța și protecția utilizatorilor în mediul digital 1 C 1
8. Comunicare în afaceri I (En/Fr) 2 V 1
9. Educaţie fizică şi sport  1 V 1
10. Psihologia educației (facultativ) 5 E 1
11. Statistică 6 E 2
12. Macroeconomie 5 E 2
13. Contabilitate financiară I 5 E 2
14. Marketing 3 E 2
15. Finanţe 6 E 2
16. Drept comunitar 3 E 2
17. Doctrine economice (facultativ) 3 V 2
18. Comunicare în afaceri II (En/Fr) 2 V 2
19. Educaţie fizică şi sport 1 V 2
20. Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria şi metodologia curriculumului) (facultativ) 5 E 2
 

Anul II

Nr.
crt.
Disciplina Nr. credite Forma de examinare* Semestrul
1. Contabilitate financiară II 5 E 3
2. Programarea calculatoarelor 3 E 3
3. Contabilitate publică 5 E 3
4. Gestiune financiară 5 E 3
 5. Comunicare în afaceri III (En/Fr) 2 V 3
 6. Inițiere în antreprenoriat 2 E 3
 7. Management 4 E 3
 8. Instituţiile de credit (opţional 1) / Control financiar (opţional 1) / Etica în afaceri (opţional 1)  4 V 3
9. Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii + Teoria şi metodologia evaluării) (facultativ) 5 E 3
10. Contabilitate consolidată 6 E 4
11. Economie europeană 4 E 4
12. Contabilitate şi gestiune fiscală 5 E 4
13. Contabilitate de gestiune 5 E 4
14. Practică de specialitate (3 săpt x 30 ore = 90 ore) 3 C 4
15. Proiecte economice 2 V 4
 16. Comunicare în afaceri IV (En/Fr) 2 V 4
 17. Educaţie fizică şi sport 1 V 4
 18. Baze de date (opţional 2) / Pieţe financiare (opţional 2) / Istoria economiei europene (opţional 2) 3 V 4
19. Didactica specializării (facultativ) 5 E 4
 

 Anul III

Nr.
crt.
Disciplina Nr. credite Forma de examinare* Semestrul
1. Contabilitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial 5 E 5
2. Analiză economico-financiară I 5 E 5
3. Contabilitatea instituţiilor de credit 5 E 5
4. Politici şi opţiuni contabile 5 V 5
5. Control de gestiune 5 E 5
6. Expertiză contabilă și consultanță fiscală (opţional 3) / Finanțe internaționale (opţional 3) / Sisteme informatice de asistare a deciziilor (opţional 3) 5 V 5
7. Comunicare în afaceri V (En/Fr) (facultativ) 2 V 5
8. Instruire asistată de calculator (facultativ) 2 C 5
9. Practică pedagogică în înv. preuniversitar obligatoriu (1) (facultativ) 3 C 5
10. Dezvoltarea competențelor socioemoționale (facultativ) 4 V 5
11. Analiză economico-financiară II 5 E 6
12. Doctrina şi dentologia profesiei contabile (opţional 4) / Preţuri şi concurenţă (opţional 4) / Etică și integritate academică (opţional 4) 4 E 6
13. Audit financiar 5 E 6
14. Sisteme informatice de gestiune 4 E 6
15. Sisteme și raportări financiare 5 E 6
16. Evaluarea întreprinderii (opţional 5) / Fiscalitate (opţional 5) / Audit intern (opţional 5) 4 E 6
17. Elaborarea lucrării de licență (2 săpt x 30 ore = 60 ore) 3 V 6
18. Comunicare în afaceri VI (En/Fr) (facultativ) 2 V 6
19. Managementul clasei de elevi (facultativ) 3 E 6
20. Practică pedagogică în înv. preuniversitar obligatoriu (2) (facultativ) 2 C 6

 *E - examen, V - verificare, C - colocviu

Rezumatele fișelor disciplinelor, pentru anul universitar 2023-2024:
  • Învăţământ cu frecvenţă (IF):
           Anul I PDF;        Anul II PDF;        Anul III PDF.
 
  • Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR):
           Anul I PDF;       Anul II PDF;        Anul III PDF.
 

Coordonator program Învăţământ Frecvenţă: Director Departament Contabilitate, Audit şi Analiză Economico-Financiară, conf. univ. dr. Aristiţa ROTILĂ

Coordonator program Învăţământ Frecvenţă Redusă: Conf. univ. dr. Aristiţa ROTILĂ