Mulțumim colaboratorilor noștri!

Sigla ISJ Bc   Sigla ISJ Nt

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

Studii universitare de LICENŢĂ

PROGRAMUL DE STUDII 
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT/ STADIUL ACREDITĂRII*)/ CAPACITATEA DE ȘCOLARIZARE
LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET LOCURI CU TAXĂ
Pentru cetăţenii români Pentru românii de pretutindeni
Total din care, pentru: Total Din care, cu bursă
Etnicii romi Absolvenţii de licee din mediul rural Candidații din sistemul de protecție specială**
Administrarea afacerilor
IF / A / 100
16 1 - 1 6 4 78
Contabilitate şi informatică de gestiune
IF / A / 200
16 - 1 - 5 3 179
IFR / A / 100
- - - - - - 100
Marketing
IF / A / 100
16 - 1 - 5 3 79
ID / A / 60
- - - - - - 60
*) IF – Învăţământ cu Frecvenţă, IFR - Învăţământ cu Frecvenţă Redusă, ID - Învăţământ la Distanţă, A - Acreditat, calificativ "Încredere";
**) art. 62, alin (1) din Legea nr. 272/2004.
 
Ocupaţii posibile după absolvire PDF

 

Studii universitare de MASTER 

(pentru absolvenţii de studii universitare de licenţă INDIFERENT DE SPECIALIZAREA ABSOLVITĂ)
PROGRAMUL DE STUDII    FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT/
STADIUL ACREDITĂRII**) / CAPACITATEA DE ȘCOLARIZARE 
LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET LOCURI CU TAXĂ
Pentru cetăţenii români Pentru românii de pretutindeni
Total din care, pentru etnicii romi Total Din care, cu bursă
 
Contabilitate, audit şi expertiză contabilă*) IF / A / 50 11 - 2 1 37
Managementul şi administrarea afacerilor mici şi mijlocii IF / A / 50 11 1 2 1 37
Marketing şi comunicare în afaceri IF / A / 50 11 - 1 1 38
*) Protocol cu CECCAR pentru echivalare examen acces la stagiu pentru expert contabil.
**) IF – Învăţământ cu Frecvenţă, A - Acreditat.
                                                          
 Ocupaţii posibile după absolvire PDF