ADMINISTRAREA AFACERILOR - studii de licenţă

 
Durata studiilor: 6 semestre (3 ani).
 
Forma de învăţământ: Învăţământ cu Frecvenţă (IF).
 
Diploma obţinută după absolvire: Diplomă de LICENŢĂ în Ştiinţe Economice, domeniul Administrarea Afacerilor, specializarea Administrarea Afacerilor.
 
Stadiul acreditării: Acreditat, calificativ "Încredere"
 
Rezumatele fișelor disciplinelor, pentru anul universitar 2019-2020:
  • Învăţământ cu frecvenţă (IF):
           Anul I PDF;        Anul II PDF;        Anul III PDF.
 
Structura anilor de studii - IF (pentru anul universitar 2019-2020)

Anul I

Nr.
crt.
Disciplina Nr. credite Forma de examinare* Semestrul
1. Microeconomie 5 E 1
2. Informatică 4 V 1
3. Dreptul afacerilor 4 E 1
4. Matematică aplicată în economie 4 E 1
5. Management 5 E 1
6. Contabilitate 5 E 1
7. Comunicare în afaceri - limbă străină (1) - engleză sau franceză 3 V 1
8. Educaţie fizică 1 V 1
9. Psihologia educației (facultativ) 5 E 1
10. Finanţe 5 E 2
11. Statistică 6 E 2
12. Marketing 6 E 2
13. Macroeconomie 6 E 2
14. Mediul de afaceri european 4 V 2
15. Comunicare în afaceri - limbă străină (2) - engleză sau franceză 3 V 2
16. Educaţie fizică 1 V 2
17. Pedagogie (facultativ) 5 E 2
 

 Anul II

Nr.
crt.
Disciplina Nr. credite Forma de examinare* Semestrul
1. Econometrie 5 E 3
2. Etica în afaceri 5 E 3
3. Evaluarea şi finanţarea investiţiilor 5 E 3
4. Bazele economiei întreprinderii 6 E 3
5. Iniţiere în antreprenoriat 4 E 3
6. Comunicare în afaceri - limbă străină (3) - engleză sau franceză 2 V 3
7. Tehnica negocierilor în afaceri (opţional 1) / Managementul cunoașterii (opţional 1) 3 V 3
8. Managementul cumpărării 5 E 4
9. Managementul resurselor umane 5 E 4
10. Managementul relaţiilor cu clienţii 4 E 4
11. Managementul proiectelor în afaceri 6 E 4
12. Managementul IMM-urilor (opţional 2) / Managementul calităţii (opţional 2) 5 E 4
13. Comunicare în afaceri - limbă străină (4) - engleză sau franceză 2 V 4
14. Practică - 3 săpt. x 30 ore = 90 ore 3 C 4
15. Educaţie fizică 1 V 4
16. Limbă străină – engleză sau franceză (facultativ) 2 V 4
17. Aplicaţii media pentru afaceri (facultativ) 2 V 4
 

 Anul III

Nr.
crt.
Disciplina Nr. credite Forma de examinare* Semestrul
1. Marketing internaţional 5 E 5
2. Cercetări de marketing 5 E 5
3. Comunicare şi negociere comercială 5 V 5
4. Management strategic 5 E 5
5. Analiză economico-financiară 4 V 5
6. Managementul serviciilor (opţional 3) / Tehnici şi operaţiuni bancare (opţional 3) 6 E 5
7. Economia comerţului (facultativ) 3 V 5
8. Studiul calităţii mărfurilor (facultativ) 3 V 5
9. Dezvoltarea competențelor socioemoționale (facultativ) 4 E 5
10. Fiscalitate 3 E 6
11. Managementul organizaţiilor nonprofit 4 E 6
12. Prelucrări statistice pe computer 4 V 6
13. Managementul schimbării 5 V 6
14. Proiecte economice  3 V 6
15. Tranzacţii internaţionale şi pieţe de capital (opţional 4) / Managementul producției (opţional 4) 4 E 6
16. Prețuri și concurență (opţional 5) / Management intercultural (opţional 5)  4 E 6
17. Cercetări pentru elaborarea lucrării de licenţă (2 săptămâni x 30 ore = 60 ore)  3 V 6

 *E - examen, V-verificare, C-colocviu

Coordonator program: Director Departament Marketing și Management, prof. univ. dr. Eugenia HARJA