CONTABILITATE, AUDIT ŞI EXPERTIZĂ CONTABILĂ - studii de masterat 

Notă: Actuala denumire a intrat în vigoare în conformitate cu Hotărârea ARACIS din data de 27.02.2020. Până la aceasta dată denumirea programului de masterat a fost CONTABILITATE, AUDIT ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE.

 
Durata studiilor: 4 semestre (2 ani).

Forma de învăţământ: Învăţământ cu Frecvenţă (IF).

Diploma obţinută după absolvire: Diplomă MASTER, domeniul Contabilitate, specializarea Contabilitate, audit şi expertiză contabilă.

Stadiul acreditării: Acreditat.
 
Condiţii de înscriere: absolvenţi de studii universitare (de 3 ani – ciclul Bologna, sau de 4 - 5 ani).
 
Rezumatele fișelor disciplinelor, pentru anul universitar 2019-2020:
           Anul I PDF;        Anul II PDF.
 
Grila 1 PDF
 
Structura anilor de studii (pentru anul universitar 2019-2020)

Anul I

Nr.
crt.
Disciplina Nr. credite Forma de examinare* Semestrul
1. Standarde de audit şi asigurare 8 E 1
2. Reglementări şi practici contabile specifice 8 E 1
3. Drept profesional 5 V 1
4. Analiza datelor pentru economie 7 E 1
5. Etică și integritate academică 2 V 1
6. Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților (facultativ) 5 E 1
7. Analiză economico-financiară aprofundată 8 E 2
8. Modele şi practici de guvernanţă a întreprinderilor româneşti 8 V 2
9. Audit financiar integrat 9 E 2
10. Comportament organizaţional (Opţional 1) / Proiectarea sistemelor informatice (Opţional 1) 5 V 2
11. Proiectarea și managementul programelor educaționale (facultativ) 5 E 2
12. Comunicarea educațională (Opţional 2) / Consiliere și orientare (Opţional 2) / Metodologia cercetării educaționale (Opţional 2) / Educație integrată (Opţional 2) (facultativ) 5 E 2
 

Anul II

Nr.
crt.
Disciplina Nr. credite Forma de examinare* Semestrul
1. Sisteme contabile comparate (Opţional 3) / Baze de date avansate (Opţional 3) / Contabilitate fiscală aprofundată (Opţional 3)  5 E  3
2. Auditul şi controlul intern 8 E 3
3. Contabilitate managerială aprofundată 9 E  3
4. Diagnostic şi strategie 8 E 3
5. Contabilitate creativă 9 E  4
6. Cercetări în domeniul economic 8 V  4
7. Practică de specialitate (12 săpt. x 7 ore) 3 C  4
8. Elaborarea disertației (2 săpt. x 12 ore) 10 C  4

*E - examen, V - verificare, C - colocviu


Coordonator program: Conf. univ. dr. Daniel BOTEZ