DOCUMENTE NECESARE ADMITERE STUDII DE MASTER - 2022

Pentru înscriere online / la sediul facultății, pentru concursul de admitere la studiile universitare de master, trebuie sunt necesare următoarele documente în format PDF sau JPG / fizic:

  • diploma de licenţă (inclusiv anexa / anexele) în original. Pentru absolvenţii din promoţiile 2021 şi 2022 este valabilă şi Adeverinţa tip în original, din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;
  • cartea de identitate (buletinul de identitate) / paşaportul;
  • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  • declarație pe propria răspundere completată în fața comisiei de înscriere care să menționeze starea de sănătate a candidatului. În situația în care candidatul este admis, acesta trebuie să depună la dosarul personal, până la data confirmării locului, adeverința medicală tip în care să menționeze starea lui de sănătate. Dacă candidatul prezintă la înscriere adeverința medicală tip, nu mai completează declarația pe propria răspundere, aceasta fiind înlocuită de adeverința medicală tip eliberată de medicul de familie;
  • o fotografie color recentă, tip carte de identitate (3×4 cm), în format digital sau pe hârtie fotografică normală;
  • plata online a taxei de admitere. Plata se poate efectua și direct în contul RO20TREZ06120F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului Bacău sau la casieria Universităţii.

După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

 Înscrie-te acum! CLICK AICI! 

Informații: 0234/516.345.

Candidații care nu dispun de mijloace tehnice se pot prezenta, pentru înscriere la sediul facultății.

 

unde se pot înscrie online (luni-vineri, orele 9-15 și sâmbătă, orele 9-12).

Facebook  fb icon 325x325