DOCUMENTUL - CADRU
PRIVIND ASIGURAREA SUSTENABILITĂȚII PROIECTULUI
„Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” POCU 108612 poate fi consultat aici (document PDF)

 


CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI
“Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” (POCU/90/6.13/6.14/108612)

 

Evenimentul a avut loc vineri, 18 septembrie 2020, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Platforma on-line Microsoft Teams – Echipa POCU 108612 Organizare Evenimente. La eveniment au participat reprezentanţi ai conducerii Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău – Rector Prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovsky, ai conducerii Facultății de Inginerie – Decan Conf.univ.dr.ing. Mirela Panainte Lehăduș, ai Consiliului Județean Bacău, ai partenerului în proiect S.C. Barleta S.R.L – Manager financiar – Ing.Corneliu Gheorghe Enache, ai mediului economic, ai unor universități din țară, precum şi studenți, absolvenți și cadre didactice.
Evenimentul a avut drept scop promovarea rezultatelor obţinute ȋn cadrul proiectului, prezentarea impactului asupra partenerilor implicați și a beneficiilor implementării, precum și expunerea unor propuneri de măsuri pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului.
Mediul economic a fost reprezentat de unele societăți membre ale Rețelei de parteneriate create în cadrul proiectului, dintre care menționăm: S.C.Agricola Internațional S.A., S.C. Aerostar S.A., S.C. Almera Internațional S.R.L, S.C. Chimcomplex S.A, S.C. Albrau Prod S.R.L, S.C. Cusbac S.A. Diseminarea rezultatelor proiectului s-a făcut și către alte universități din țară participante la eveniment, dintre care menționăm: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Ovidius din Constanța.
La eveniment au fost prezente peste 80 de persoane, principalele discuţii din cadrul evenimentului axându-se pe: rezultatele proiectului; beneficiile implementării proiectului; măsuri pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului.
Prin intermediul proiectului PRO-PRACTICA un număr de 76 de studenţi din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie au fost sprijiniți pentru tranziția de la școală la viața activă, prin activitățile implementate în cadrul proiectului.
Principalele rezultate concretizate în cadrul proiectului:
- Crearea unei Rețelei de parteneriate pentru practică cu 13 membri la nivelul Regiunii Nord-Est, la care au aderat instituții/societăți comerciale din județele Bacău, Neamț, Iași și Suceava (S.C. Agricola Internațional S.A, S.C. Aerostar S.A, S.C. Almera Internațional S.R.L, S.C. Chimcomplex S.A Borzești, S.C. Albrau Prod S.A, S.C. Rompak S.R.L, S.C. Cusbac S.A, S.C. Concordia Laboratory S.R.L, S.C. Fibratus Eco Wool S.A, S.C. Pam Universal S.R.L)
- Încheierea unui acord de colaborare cu AJOFM Bacău pentru furnizarea de informații referitoare la locurile de muncă disponibile la nivelul județului pentru a eficientiza procesul de inserție a studenților pe piața muncii;
- Organizarea a 3 evenimente tip „masă rotundă” și 2 ateliere tematice la care au participat peste 50 de persoane, pentru stabilirea cadrului de funcționare și a strategiei rețelei, precum și analiza ofertei de locuri de muncă disponibile în cadrul acesteia;
- Organizarea a 3 seminarii cu peste 40 de participanți, pentru promovarea dezvoltării durabile și a egalității de șanse;
- Sprijinirea studenților din grupul țintă pentru dezvoltarea competențelor profesionale și transversale și inserția pe piața muncii prin: organizarea unor acțiuni inovative de facilitare a practicii, organizarea a 2 stagii de practică la partenerul în proiect S.C. Barleta S.R.L în 2019 și 2020, furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională și evaluare a competențelor, organizarea de cursuri de formare Competențe antreprenoriale, implementarea unui sistem de raportare a locurilor de muncă disponibile la nivel județean și regional, actualizarea curriculei de practică în raport cu cerințele angajatorilor, crearea unui sistem de informare universitate-agenți economici privind cerințele de instruire pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel județean și regional.

IP18.09

Proiectul a fost implementat de catre parteneriatul creat între Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și S.C. Barleta S.R.L pe o perioadă de 24 de luni, începând cu iulie 2018 până în septembrie 2020, valoarea totală a proiectului a fost de 621 259,51 lei.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv compozit: OS. 6.13 și 6.14.
Mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături în perioada de implementare pentru sprijinul acordat și întregii echipe pentru efortul depus în atingerea obiectivelor proiectului.
Agenda evenimentului poate fi consultată aici (document PDF)

 

Manager Proiect,
Conf.univ.dr.ing. Lăcrămioara Rusu

 


CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI
“Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” (POCU/90/6.13/6.14/108612)
Vineri, 18 septembrie 2020, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău,

 Platforma on-line Microsoft Teams – Echipa POCU 108612 Organizare Evenimente

 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de Lider, împreună cu partenerul SC Barleta SRL, anunță organizarea

CONFERINȚEI DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI

“Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” (POCU/90/6.13/6.14/108612)

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv compozit: OS. 6.13 și 6.14.

Evenimentul are drept scop promovarea rezultatelor obţinute ȋn cadrul proiectului, prezentarea impactului asupra partenerilor implicați și a beneficiilor implementării, precum și expunerea unor propuneri de măsuri pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului.

Conferința de închidere va avea loc on-line, vineri, 18 septembrie, la ora 11.00, pe Platforma Microsoft Teams – Echipa POCU 108612 Organizare Evenimente.

Sunt invitați să participe reprezentanți ai autorităților publice, ai agenților economici și ai asociațiilor profesionale, ONG-uri, mass-media, cadre didactice, studenți și absolvenți. Atașăm invitația.(.pdf)


Atelier Tematic
„REȚEA DE PARTENERIATE în Regiunea Nord-Est
prin intermediul PRO-PRACTICA”

 

La eveniment au participat: reprezentanți ai conducerii Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și ai conducerii Facultății de Inginerie, reprezentanți a unor instituții publice (Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor) și a unor societăți comerciale (S.C. Chimcomplex S.A. Borzești, S.C. Agricola Internațional S.A., S.C. Concordia Laboratory S.R.L., S.C. Albrau Prod Onești S.A., S.C. Rompak S.A. etc.), cadre didactice de la Facultatea de Inginerie și studenți înscriși în grupul țintă al proiectului.

Agenda evenimentului poate fi consultată aici (document PDF)

AT 24.07

Imagini de la Atelierul Tematic „REȚEA DE PARTENERIATE în Regiunea Nord-Est prin intermediul PRO-PRACTICA” din cadrul Proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică – Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” POCU/90/6.13/6.14/108612 (Anexa 4)


Atelier Tematic
„REȚEA DE PARTENERIATE în Regiunea Nord-Est
prin intermediul PRO-PRACTICA”

Vineri, 24 iulie 2020, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Platforma on-line Microsoft Teams – Echipa POCU 108612 Organizare Evenimente

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de Lider, împreună cu partenerul SC Barleta SRL, anunță organizarea

Atelierului tematic „REȚEA DE PARTENERIATE în Regiunea Nord-Est prin intermediul PRO-PRACTICA”

în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” POCU/90/6.13/6.14/108612.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv compozit: OS. 6.13 și 6.14.

Atelierul tematic va avea loc on-line, vineri, 24 iulie, la ora 11.00, pe Platforma Microsoft Teams – Echipa POCU 108612 Organizare Evenimente

Sunt invitați să participe reprezentanți ai autorităților publice, ai agenților economici și ai asociațiilor profesionale, ONG-uri, mass-media, cadre didactice, studenți și absolvenți. Atașăm invitația.(.pdf)


COMPETENȚĂ - ANGAJABILITATE - CARIERĂ prin PRO-PRACTICA
Abordări și perspective în Regiunea Nord-Est

 

Masa Rotundă „COMPETENȚĂ - ANGAJABILITATE - CARIERĂ prin PRO-PRACTICA. Abordări și perspective în Regiunea Nord-Est” a avut loc on-line, vineri, 12 iunie, la ora 11.00, pe Platforma Microsoft Teams – Echipa POCU 108612 Organizare Evenimente.

La eveniment au fost prezenți 81 participanți dintre care menționăm: reprezentanți a unor instituții publice (Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bacău), a unor societăți comerciale din județul Bacău și din Regiunea Nord-Est (S.C. Chimcomplex S.A. Borzești, S.C. Cusbac S.A., S.C. Rompak S.R.L., S.C. Agricola Internațional S.A., S.C. Metro Cash&Carry Internațional S.R.L. Bacău etc.).

În cadrul evenimentului conducerea Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost reprezentată de Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY – Rectorul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, conducerea Facultății de Inginerie a fost reprezentată de Conf.univ.dr.ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ- Decanul Facultății de Inginerie. De asemenea la eveniment au participat: cadre didactice de la Facultatea de Inginerie, reprezentantul Ligii studenților UVAB, studenți înscriși în grupul țintă al proiectului și alți studenți ai Facutății de Inginerie.

Agenda evenimentului poate fi consultată aici (document PDF)

MR 12.06

Imagini de la Masa Rotundă „COMPETENȚĂ - ANGAJABILITATE - CARIERĂ prin PRO-PRACTICA. Abordări și perspective în Regiunea Nord-Est” din cadrul Proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică – Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” POCU/90/6.13/6.14/108612


MASĂ ROTUNDĂ
„COMPETENȚĂ – ANGAJABILITATE – CARIERĂ prin PRO-PRACTICA”
Abordări și perspective în Regiunea Nord-Est
Vineri, 12 iunie 2020, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Platforma on-line Microsoft Teams – Echipa POCU 108612 Organizare Evenimente

 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, ȋn calitate de Lider, ȋmpreună cu partenerul SC Barleta SRL, anunță organizarea

Mesei rotunde „COMPETENȚĂ – ANGAJABILITATE – CARIERĂ prin PRO-PRACTICA”
Abordări și perspective în Regiunea Nord-Est

în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” POCU/90/6.13/6.14/108612.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv compozit: OS. 6.13 și 6.14.

Masa rotundă va avea loc on-line, vineri, 12 iunie, la ora 11.00, pe Platforma Microsoft Teams – Echipa POCU 108612 Organizare Evenimente

Sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai autorităților publice, ai agenților economici și ai asociațiilor profesionale, ONG-uri, mass-media, cadre didactice, studenţi şi absolvenţi. Atașăm invitația.(.pdf)


Curs de formare profesională - Competențe antreprenoriale

 

A treia etapă de formare antreprenorială se va desfășura online, pe platforma Microsoft Teams, in echipa POCU 108612 - Antreprenoriat, începând cu data de 14.05.2020. Programul de desfășurare pentru prima săptămână poate fi consultat în secțiunea Informații grup țintă. Programul pentru săptămâna viitoare urmează să fie comunicat la finalul acestei săptămânii.


Curs de formare profesională - Competențe antreprenoriale, Martie - Aprilie 2020

 

A treia etapă de formare antreprenorială se va desfășura în perioada 19.03.2020 - 04.04.2020. Informații referitoare la curs, programul de desfășurare și lista studenților care vor participa în această etapă le puteți consulta în secțiunea Informații grup țintă.


Seminar teme orizontale

 ”PROMOVAREA DEZVOLTĂRII DURABILE ȘI A CALITĂȚII PRIN PRO-PRACTICA”

 Vineri, 28 februarie 2020, ora 11.00, S.C. BARLETA S.R.L., Str. Calea Republicii Nr. 205

 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, ȋn calitate de Beneficiar, ȋmpreună cu partenerul S.C. Barleta S.R.L., anunță organizarea seminarului cu tema „PROMOVAREA DEZVOLTĂRII DURABILE ȘI A CALITĂȚII PRIN PRO-PRACTICA”, în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” POCU/90/6.13/6.14/108612.

Seminarul vizează, prin tematica abordată, diseminarea de informații relevante către studenții din grupul țintă și alți studenți ai Facultății de Inginerie, cu privire la protecția mediului, reducerea poluării, strategii de dezvoltare durabilă, calitatea vieții etc., care să îi determine, pe de o parte, să reflecteze la propriile lor acțiuni și la impactul actual și viitor al acestora asupra mediului, societății și economiei naționale iar pe de altă parte, să inițieze unele proiecte/planuri de afaceri/strategii care să contribuie la dezvoltarea durabilă a județului Bacău.

Seminarul va avea loc vineri, 28 februarie 2020, începând cu ora 11.00, la S.C. BARLETA S.R.L., Str. Calea Republicii, Nr. 205. Programul evenimentului poate fi consultat aici.

Imagini din cadrul evenimentului Seminar  ”PROMOVAREA DEZVOLTĂRII DURABILE ȘI A CALITĂȚII PRIN PRO-PRACTICA”  pot fi vizualizate aici 

 


Seminar teme orizontale

 ”EGALITATE DE ȘANSE și INCLUZIUNE SOCIALĂ”

 Vineri, 06 decembrie 2019, ora 11.00, S.C. BARLETA S.R.L., Str. Calea Republicii Nr. 205

 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, ȋn calitate de Beneficiar, ȋmpreună cu partenerul S.C. Barleta S.R.L., anunță organizarea seminarului cu tema „EGALITATE DE ȘANSE și INCLUZIUNE SOCIALĂ”, în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” POCU/90/6.13/6.14/108612.

Seminarul vizează, prin tematica abordată, diseminarea de informații relevante către studenții din grupul țintă și alți studenți ai Facultății de Inginerie, cu privire la dreptul de participare deplină și efectivă a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie, dizabilități, vârstă, mediu de proveniență etc., în vederea atingerii unei dezvoltări durabile a societății.

Seminarul va avea loc vineri, 06 decembrie 2019, începând cu ora 11.00, la S.C. BARLETA S.R.L., Str. Calea Republicii, Nr. 205. Programul evenimentului poate fi consultat aici.

 

Imagini din cadrul evenimentului Seminar ”EGALITATE DE ȘANSE și INCLUZIUNE SOCIALĂ” pot fi vizualizate aici 

Curs de formare profesională "COMPETENȚE ANTREPRENORIALE" - Noiembrie 2019

 

În perioada 07.11.2019 – 23.11.2019 s-a desfășurat cursul de formare antreprenorială la care au participat 28 de studenți din grupul țintă al proiectului PRO-PRACTICA. Toți cei 28 de studenți au absolvit cursul cu note cuprinse între 8,25 și 10.

Imagini de la cursul de formare profesională "Competențe antreprenoriale" - noiembrie 2019 pot fi vizualizate aici

 

IMG_20191107_170101.jpgIMG_20191108_162959.jpgIMG_20191108_163020.jpgIMG_20191114_150746.jpgIMG_20191114_153636.jpgIMG_20191115_155706.jpgIMG_20191121_162356_1.jpgIMG_20191122_161849.jpgIMG_20191122_161903.jpg


MASĂ ROTUNDĂ

 ” Oportunități de carieră prin intermediul PRO-PRACTICA”

 

La eveniment au participat: reprezentanți ai instituțiilor publice (Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor), reprezentanți ai societăților comerciale (S.C. Aerostar S.A., S.C. Agricola Internațional S.A., S.C. Almera Internațional S.R.L., S.C. Concordia Laboratory S.R.L., S.C. Bofipack S.R.L., S.C. Recon S.R.L., S.C. Rompak S.A., SC Cusbac S.R.L.), cadre didactice de la Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, reprezentanți ai studenților, studenți din grupul țintă și nu numai. În deschiderea evenimentului au luat cuvântul reprezentanți ai conducerii Universității Vasile Alecsandri din Bacău. Agenda evenimentului poate fi consultată aici.

Imagini din cadrul evenimentului Masă rotundă ”Oportunități de carieră prin intermediul PRO-PRACTICA” pot fi vizualizate aici

 


MASĂ ROTUNDĂ

 ” Oportunități de carieră prin intermediul PRO-PRACTICA”

Vineri, 15 noiembrie 2019, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, corp D, etaj I, Sala Senatului

 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, ȋn calitate de Lider, ȋmpreună cu partenerul SC Barleta SRL, anunță organizarea

Mesei rotunde
”Oportunități de carieră prin intermediul PRO-PRACTICA”

în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” POCU/90/6.13/6.14/108612.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv compozit: OS. 6.13 și 6.14.

Masa rotundă va avea loc vineri, 15 noiembrie 2019, la ora 11.00, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, situată pe str. Calea Mărășești, nr.157, corp D, etaj I, Sala Senatului.

Sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai autorităților publice, agenți economici, reprezentanţi ai asociațiilor profesionale, ONG-uri, mass-media, cadre didactice, studenţi şi absolvenţi.

Invitatie masa rotunda 15.11.2019


IMPORTANT

 

Deschiderea cursului de formare profesională - Competențe antreprenoriale va avea loc în data de 07.11.2019, la ora 14, în sala BI 21.


 

În atenția studenților din grupul țintă care vor participa la cursul de formare profesională - Competențe antreprenoriale, Noiembrie 2019 - MODIFICARE ORAR

 

Datorită modificărilor survenite în orarele aferente programelor de studii din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău începând cu 04.11.2019, s-a modificat și programul de desfășurarea a cursului de formare antreprenorială prevăzut a se desfășura în perioada 07.11.2019 – 23.11.2019. Programul final de desfășurare a cursului de formare antreprenorială din luna noiembrie 2019 poate fi consultat aici.


 

Curs de formare profesională - Competențe antreprenoriale, Noiembrie 2019

 

A doua etapă de formare antreprenorială se va desfășura în cursul lunii noiembrie 2019. Informațiile referitoare la curs, programul de desfășurare și lista studenților care vor participa în această etapă le puteți consulta în secțiunea Informații grup țintă.


 

INVITAŢIE - BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ

 

Studenții din grupul țintă sunt invitați în data de 18.10.2019, începând cu ora 9:00 să participe la BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ Bursa locurilor de muncă se va desfășura la Universitatea „Vasile Alecsandri”, Facultatea de Inginerie, din Bacău, situată pe strada Calea Mărășești nr. 157, corp B.


 

Seminar teme orizontale ”DEZVOLTARE DURABILĂ și CALITATE în cadrul PRO-PRACTICA”
Joi, 24 octombrie 2019, ora 11.00, S.C. BARLETA S.R.L., Str. Calea Republicii Nr. 205

 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, ȋn calitate de Beneficiar, ȋmpreună cu partenerul S.C. Barleta S.R.L., anunță organizarea seminarului cu tema ”DEZVOLTARE DURABILĂ și CALITATE în cadrul PRO-PRACTICA”, în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” POCU/90/6.13/6.14/108612.

Seminarul vizează, prin tematica abordată, diseminarea de informații relevante către studenții din grupul țintă și alți studenți ai Facultății de Inginerie, cu privire la protecția mediului, utilizarea eficientă și sustenabilă a resurselor, reducerea poluării, prevenirea efectelor dezastrelor naturale, calitatea vieții etc., care să îi ajute să reflecteze la propriile lor acțiuni și la impactul actual și viitor al acestora.

Seminarul va avea loc Joi, 24 octombrie 2019, începând cu ora 11.00, la S.C. BARLETA S.R.L., Str. Calea Republicii, Nr. 205. Programul evenimentului poate fi consultat aici.

Imagini de la seminarul teme orizontale ”DEZVOLTARE DURABILĂ și CALITATE în cadrul PRO-PRACTICA” pot fi vizualizate aici

 


 

CARAVANA „HAI ÎN PRACTICĂ” – octombrie 2019

 

În luna octombrie 2019 se va desfășura Caravana „Hai în practică”. Dacă ești student înscris la specializarea:

  • INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE (nivel licență) anul II de studiu
  • ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE (nivel licență) anii II și III de studiu
  • INGINERIE INDUSTRIALĂ (nivel licență) anii II și III de studiu
  • ŞTIINTA ȘI INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE ECOLOGICE (nivel master) anul I de studiu
  • CHIMIA MOLECULELOR BIOACTIVE - OBȚINERE, VALORIFICARE, CONTROLUL ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII (nivel master) anii I și II de studiu
te invităm să afli mai multe despre acest proiect în cadrul întâlnirilor prevăzute în luna OCTOMBRIE 2019 în cadrul Caravanei „HAI ÎN PRACTICĂ” și să te înscrii în proiect pentru efectuarea stagiului de practică într-o unitate economică sau o instituție de profil.

Informații referitoare la Calendarul întâlnirilor pot fi consultate aici.(.pdf)


 

Modul Teme Orizontale (TO)

 

Luni, 15 iulie 2019, in cadrul subactivitatii 2.4, se va desfasura MODULUL de TEME ORIZONTALE privind egalitatea de șanse și dezvoltare durabilă pentru STUDENȚII DIN GRUPUL ȚINTĂ CARE AU FINALIZAT STAGIUL DE PRACTICĂ ȘI CARE NU AU PARCURS MODULUL TO.  Informațiile referitoare la modul pot fi consultate aici.


 

Atelier tematic

”PRO-PRACTICA prin REȚEUA DE PARTENERIATE”

 

La eveniment au participat reprezentanți ai unor instituții publice (Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor) și ai unor societăți comerciale (S.C. Bofipack S.R.L., S.C. Sarconf Prod Serv S.R.L., S. C. OneMotion Logistică S.R.L., S.C. Almera Internațional S.R.L., S.C. Aerostar S.A., S.C. Concordia Laboratory S.R.L., S.C. Salicanthus Energ S.R.L., S.C. Paulista Impex S.R.L., S.C. Rompak S.A., etc.), precum și cadre didactice de la Facultatea de Inginerie, reprezentanți ai studenților și studenți înscriși în grupul țintă al proiectului.

În cadrul evenimentului au fost dezbătute Statutul Rețelei de Parteneriate pentru Practică și Strategia Rețelei de Parteneriate pentru Practică și s-au punctat aspecte importante referitoare la implicarea angajatorilor în rețea.

Imagini din cadrul evenimentului 


 

Atelier tematic

”PRO-PRACTICA prin REȚEUA DE PARTENERIATE”

 

Vineri, 28 iunie 2019, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, corp B, sala BI 42

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, ȋn calitate de Lider, ȋmpreună cu partenerul SC Barleta SRL, anunță organizarea Atelierului tematic ” PRO-PRACTICA prin REȚEUA DE PARTENERIATE” în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” POCU/90/6.13/6.14/108612.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv compozit: OS. 6.13 și 6.14.

Atelierul tematic va avea loc vineri, 28 iunie 2019, la ora 11.00, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facutatea de Inginerie, corp B, sala BI 42, Calea Mărășești nr. 157. Sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai autorităților publice, agenți economici, reprezentanţi ai asociațiilor profesionale, ONG-uri, mass-media, cadre didactice, studenţi şi absolvenţi. Atașăm invitația.


 

Modul Teme Orizontale (TO)

 

Vineri, 14 iunie 2019, in cadrul subactivitatii 2.4, se va desfasura MODULUL de TEME ORIZONTALE privind egalitatea de șanse și dezvoltare durabilă PENTRU STUDENTII CARE AU FINALIZAT STAGIUL DE PRACTICA pana la data de 13.06.2019.  Informațiile referitoare la modul pot fi consultate aici.

În data de 31.05.2019 a avut loc

MASA ROTUNDĂ
„NECESITATEA SPECIALIZĂRILOR TEHNICE PE PIAȚA MUNCII DIN JUDEȚUL BACĂU”

 

Evenimentul a suscitat interesul comunității locale și nu numai, fapt demonstrat prin participarea a 11 reprezentanți ai angajatorilor locali, a 2 reprezentanți ai angajatorilor din alte județe și a reprezentantului Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. La eveniment au participat: reprezentanți ai conducerii Universității Vasile Alecsandri din Bacău și ai Facultății de Inginerie, cadre didactice, reprezentanți ai studenților și studenți. Imagini de la evenimentul ce s-a desfășurat (.pdf)

 

MASĂ ROTUNDĂ

”Necesitatea specializărilor tehnice pe piața muncii din județul Bacău”

Vineri, 31 mai 2019, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, corp B, sala BI 42

 

   Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, ȋn calitate de Lider, ȋmpreună cu partenerul SC Barleta SRL, anunță organizarea mesei rotunde ”Necesitatea specializărilor tehnice pe piața muncii din județul Bacău” în cadrul  proiectului „Parteneriat  pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” POCU/90/6.13/6.14/108612.
   Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv compozit: OS. 6.13 și 6.14.
   Masa rotundă  va avea loc vineri, 31 mai 2019, la ora 11.00, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facutatea de Inginerie, corp B, sala BI 42, Calea Mărășești nr. 157.
   Sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai autorităților publice, agenți economici, reprezentanţi ai asociațiilor profesionale, ONG-uri, mass-media, cadre didactice, studenţi şi absolvenţi. Atașăm invitația. (.pdf)

 

În data de 23.05.2019 a avut loc

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI

„Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară”, POCU/90/6.13/6.14/108612

   Evenimentul a suscitat interesul participanților și s-au înregistrat ecouri pozitive în presă, diferite articole publicate fac referire la această conferință https://www.desteptarea.ro/43-de-ani-de-invatamant-tehnic-la-universitatea-vasile-alecsandri-din-bacau/

Fotografii din cadrul evenimentului:


 

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI 

„Parteneriat  pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” (POCU/90/6.13/6.14/108612)

 

     Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, ȋn calitate de Lider, ȋmpreună cu partenerul SC Barleta SRL, anunță lansarea proiectului „Parteneriat  pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” POCU/90/6.13/6.14/108612.

     Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv compozit: OS. 6.13 și 6.14.

     Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc joi, 23 mai 2019, la ora 12.00, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, corp D, Calea Mărășești nr. 157.

   Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea competențelor profesionale și transversale pentru 70 de studenți din învățamântul superior înscriși în cadrul Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacău prin: organizarea de stagii de practică; valorificarea parteneriatelor dintre  mediul educațional și angajatori; acces la servicii de consiliere și orientare profesională, în vederea creșterii șanselor de angajare în specializările studiate.

   Sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai autorităților publice, agenți economici, reprezentanţi ai asociațiilor profesionale, ONG-uri, mass-media, cadre didactice, studenţi şi absolvenţi. Atașăm invitația și comunicatul de presă.


 

 INVITAȚIE

Studenții din grupul țintă sunt invitați în data de 11.04.2019, ora 1600, sala BI 28 la întâlnirea cu reprezentanții societății care va presta programul de formare antreprenorială.


 

Curs de formare profesională - Competențe antreprenoriale, Mai 2019

Prima etapă de formare antreprenorială se va desfășura în cursul lunii mai 2019. Informațiile referitoare la curs, programul de desfășurare și lista studenților care vor participa în această etapă le puteți consulta în secțiunea Informații grup țintă.


 

Incepând cu data de 14.03.2019 se va derula programul de practică la SC Barleta SRL.
Rugăm studenții din grupul țintă să acceseze modulul Activități al proiectului pentru a avea acces la formularele ce trebuie completate.

 Anunț privind procedura de selecție a grupului țintă în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică – Primul pas pentru o cariera în industria alimentară”, Cod apel POCU/90/6/19 cod proiect 108612