STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR

Aici veți găsi informații despre perioadele de susținere a examenelor, restanțelor și reexaminărilor, din anul curent și din anii anteriori și a examenelor de finalizare a studiilor (licență, disetație și absolvire).

 

ORARE - SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2022-2023

 

PROGRAMAREA EXAMENELOR

Sesiunea iunie 2022

PLANIFICĂRI

Programarea colocviilor și examenelor - licență - actualizat 17.05.2022
Programarea colocviilor și examenelor - master - actualizat 17.05.2022 
Programarea examenelor nepromovate din ani anteriori care nu se mai regăsesc în anul universitar 2021-2022 - actualizat 17.05.2022 
Programarea colocviilor și examenelor - conversie profesională
Planificare colocvii practică - an anterior (numai pentru anul IV)

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CARE DORESC SĂ SUSȚINĂ REEXAMINĂRI DIN ANI ANTERIORI/DIFERENȚE, SEMESTRUL II

Reexaminările din ani anteriori - se vor susține cu cerere tip de reexaminare și chitanță de 75 lei/disciplina, numai la datele și cu grupele conform planificării.
Diferențele - se vor susține cu cerere tip de diferență și chitanță de 50 lei/disciplină, numai la datele și cu grupele conform planificării.
Cererile și dovada achitării taxei se predau la cadrul didactic examinator

Cererile tip de reexaminare/diferență:
Cerere reexaminare
Cerere diferență

PLANIFICĂRI RESTANȚE

Planificare restanțe și reexaminări an anterior - semestrul 2 - licență
Planificare restanțe și reexaminări an anterior - semestrul 2 - master
Planificare reexaminări la disciplinele studiate în alt semestru sau care nu se mai regăsesc în anul universitar 2021-2022

PLANIFICĂRI REEXAMINĂRI

Planificare reexaminări an curent și reexaminări an anterior - semestrul 1 și 2 - licență - actualizat 03.07.2022
Planificare reexaminări an curent și reexaminări an anterior - semestrul 1 și 2 - master
Planificare reexaminări la disciplinele studiate în alt semestru sau care nu se mai regăsesc în anul universitar 2021-2022