ANUNȚURI PENTRU STUDENȚI

Anul universitar 2020 - 2021

Planificarea examenelor - sesiunea ianuarie-februarie 2021

Licență

Master

Conversie profesională

CERERI TIP

 

IMPORTANT!

Pentru susținerea examenelor nepromovate din anul/anii anteriori, studenții vor transmite cererea de reexaminare sau diferență, după caz, însoțită de dovada plății, pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., CU CEL PUȚIN 3 ZILE ÎNAINTE DE DATA SUSȚINERII REEXAMINĂRII, conform programării examenelor de la anii I, II și III.

STUDENȚII CARE NU RESPECTĂ CONDIȚIILE NU VOR SUSȚINE EXAMENUL.

Taxa reexaminare an anterior - 75 lei/disciplină
Taxa diferență - 50 lei/disciplină

Lista disciplinelor nepromovate din an anterior care nu se mai regăsesc în planurile actuale de învățământ

 

Structura anului universitar

Aici veți găsi informații despre perioadele de susținere a examenelor, restanțelor și reexaminărilor, din anul curent și din anii anteriori și a examenelor de finalizare a studiilor (licență, disetație și absolvire).

 

ORARE - SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2020-2021

 

BURSE

Burse de performanță, de merit, sociale și speciale

Pentru acordarea burselor de performanță, de merit și sociale pe semestrul I, anul universitar 2020-2021, studenții vor depune cerere, care poate fi completată la calculator (cu semnătura olografă în pix albastru) sau olograf (cu pixul albastru), însoțită de copie după actul de identitate și extras de cont pe numele studentului, în perioada 19 octombrie - 9 noiembrie 2020.

Cererile se vor transmite, scanate sau fotografiate, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

La secretariat se pot depune cereri de bursă doar în cazuri excepționale, cu programare la tel. 0234580170.


 

În atenția studenților an I, an univ. 2020/2021 – Nivel I universitar

Studenții care doresc să urmeze modulul psihopedagogic, în vederea certificării unei cariere didactice, se pot înscrie la acest program în perioada 05.10.2020-16.10.2020, prin completarea fișei de înscriere de la linkul următor:
    https://www.ub.ro/dppd/programe-de-formare-psihopedagogica/program-de-formare-initiala/anunturi-studenti (Fișa de înscriere Nivel I și II universitar (licență+master))
Fișele se vor colecta electronic de către șefii de grupă și se trimit arhivate pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 16.10.2020.
Studenții care au optat deja pentru acest modul, în perioada de confirmare la facultate, sunt rugați să trimită de asemenea, fișa de înscriere, prin șefii de grupă.

În atenția masteranzilor an I, an univ. 2020/2021 – universitar
Studenții care doresc să urmeze modulul psihopedagogic, în vederea certificării unei cariere didactice sunt rugați să studieze linkul următor:
    https://www.ub.ro/dppd/programe-de-formare-psihopedagogica (pentru masteranzii admiși în anul I - Nivel II universitar)
și să trimită actele necesare până la 16.10.2020 pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. conform cerințelor din link.

 

Linkuri utile

 


 

EXAMENE FINALIZARE STUDII

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

CONVERSIE PROFESIONALĂ

 Comisii pentru susținerea examenului de diplomă/dizertație/absolvire

 

INFORMAȚII UTILE:

 

INFORMAȚII PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE ȘI DE FINALIZARE A STUDIILOR, PENTRU ANUL UNIV. 2019 - 2020

 

Programul Euro 200 - an universitar 2019/2020


 

TABERE STUDENȚEȘTI

 

Program secretariat