În cadrul facultății există următoarele departamente:
Alte structuri funcţionale ale Facultăţii de Inginerie sunt:
  • Compartimentul de Studii Postuniversitare şi Formare Continuă;
  • Hala de microproducţie, instruire practică şi de cercetare ştiinţifică;
  • Networking Academy CISCO Systems;
  • Centrul de training acreditat SIEMENS PLM;
  • Centrul de excelenţă pentru cercetare şi formare profesională în domeniul proiectării, simulării, managementului industrial şi al ciclului de viaţă;
  • Secretariatul facultăţii;
  • Laboratoarele didactice şi de cercetare.

Facultatea dispune de laboratoare didactice pentru toate disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ şi de laboratoare de cercetare organizate în structura centrelor de cercetare.