PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

SECURITATE CIBERNETICĂ

Acest program de studii este avizat de Ministerul Educației și Cercetării și înscris în Registrului național al programelor postuniversitare – RNPP, număr de înregistrare 280 (http://www.anc.edu.ro/registru_rnpp/).
Programul are 180 ore (18 credite) având in componență cursurile:
 • Elemente introductive de securitate cibernetică
 • Securitatea cibernetică a sistemelor informatice
 • Securitate cibernetică a dispozitivelor mobile
 • Evaluare de securitate cibernetică.

La programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă se pot înscrie absolvenții care au finalizat cu diplomă cel puțin studiile universitare de licență sau echivalente, indiferent de profil sau specializare.

Înscrierea la Programul de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă SECURITATE CIBERNETICĂ, seria II 2022, se face până la data de 18.10.2022.

Începerea programului: 21.10.2022, ora 16:00, doar dacă sunt cel puțin 15 persoane înscrise.

Dacă nu se formează grupa, dosarele depuse rămân valabile pentru seria din semestrul II al anului universitar 2022-2023.

Admiterea la acest program se face la cerere, pe bază de dosar.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE trebuie să conțină:

 • Cerere de înscriere (descarcă formularul);
 • Copie după BI/CI;
 • Copie după certificatul de naștere;
 • Copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul, și/sau alte documente ce atestă schimbarea numelui;
 • Copii pentru actele de studii: diploma de bacalaureat, diploma de licență;
 • Copie chitanță taxă de admitere.

Dosaru de înscriere se transmite pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

TAXELE aferente programului de formare:
 • taxa de admitere 120 lei;
 • taxa de înmatriculare 50 lei;
 • taxa de studii 1000 lei (minim 15 cursanți);
 • taxă examen de certificare 250 lei.

Taxele se pot plăti prin transfer bancar în contul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, deschis la Trezorerie cont RO20TREZ06120F330500XXXX. La detalii plată se va specifica natura plății (Taxa de admitere) și Securitate Cibernetică, Facultatea de Inginerie.

Durata studiilor este de 168 ore din care 56 ore Practică pentru elaborarea lucrării de certificare.

Programul postuniversitar de Securitate Cibernetică se finalizează cu un examen de certificare a competențelor profesionale.

 

Orarul activităților didactice

Programarea colocviilor şi examenelor

Tematica lucrărilor de certificare

Ghid pentru întocmirea lucrării de certificare