WORKSHOP EDUCAȚIONAL

„UN PAS SPRE VIITOR- INGINERIA O CARIERĂ DE SUCCES”

 

     Proiectul are ca obiectiv sensibilizarea tinerilor în privința INGINERIEI ca domeniu de studiu și activitate profesională pentru un viitor cât mai atractiv, aducerea în prim-plan a noutăților tehnologice.
     Se urmărește implicarea activă pe un alt nivel a studenţilor, elevilor, a mediului de afaceri și a autorităților publice locale în "crearea" şi concepţia concretă de repere, popularizarea învăţământului superior, dar şi a activităţilor antreprenoriale.

      Activitatea se desfășoară bianual, urmărindu-se și realizarea de activități practice demonstrative cu firme partenere, expoziții cu proiectele studenților, precum și stabilirea unor  parteneriate între universități, pe de o parte  şi societăţile de profil, pe de altă parte, astfel încât încă din timpul studenţiei să se poată face practica în firme, să se înveţe la locul de muncă, pentru ca, la momentul absolvirii, angajarea să reprezinte o etapă firească de continuitate. De asemenea sunt invitați elevi de la colegii și licee în vederea descoperii de către aceștia a domeniului interesant al ingineriei ca o viitoare carieră.

”Ingineria este o mare profesie. Este fascinaţia de a vedea cum o plăsmuire a imaginaţiei se transformă cu ajutorul ştiinţei într-un plan pe hârtie, ca apoi să se materializeze în piatră, metal sau energie. Ca apoi să creeze locuri de muncă şi locuinţe pentru oameni. Ca apoi să ducă la creşterea standardului de viaţă şi la sporirea confortului. Acesta este înaltul privilegiu al inginerului." H.C.Hoover

poz