BURSE - an universitar 2023-2024, semestrul II

Lista definitivă cu studenții care beneficiază de bursă de performanță în semestrul II

Lista definitivă cu studenții care beneficiază de bursă socială în semestrul II

Lista provizorie cu studenții care pot beneficia de bursă de performanță în semestul II

Lista provizorie cu studenții care pot beneficia de bursă socială în semestrul II

Tabel nominal cu studenții care au depus dosar de bursă socială în semestrul II

 

Pentru acordarea burselor de performanță, sociale, performanță sportivă și speciale pe semestrul II, studenții vor depune numai personal și doar la Secretariatul Facultății de Inginerie cererea și documenteleaferente fiecărui tip de bursă solicitat, în perioada 11 martie - 29 martie 2024, în programul de lucru luni - vineri, intervalul orar 13 - 15.

Studenții care nu depun actele în perioada calendaristică menționată pierd dreptul la bursă!

Cererille/declarațiile tip se găsesc la secretariat sau se pot descărca de la linkurile de mai jos.

Bursele se acordă numai cetățenilor români cu domiciliul în România.

 

Anunț privind acordarea burselor pe semestrul II

Acordarea burselor se face conform criteriilor menționate în Ordinul nr. 6463/2.10.2023, publicat în Monitorul oficial al României nr. 913/10.10.2023, care este disponibil aici.

Regulament de acordare a burselor pentru studenții de la învăţământul cu frecvenţă, ciclurile de studii universitare de scurtă durată (licență, master, doctorat)

 

Bursele de performanță

Cererea va fi însoțită de copia cărții de identitate și copia extrasului de cont pe numele studentului (luna martie 2024).

Bursa de performanță se acordă numai studenţilor integraliști.

 

Cererea de bursă

 

Bursele sociale

Pentru acordarea burselor sociale pe semestrul II, studenții vor depune numai personal și doar la Secretariatul facultății cererea și documentele aferente în perioada 11 martie - 29 martie 2024, în intervalul orar 13 - 15 (luni - vineri).

Actele justificative pentru obținerea bursei sociale se vor referi la ultimele 12 luni înainte de începerea semestrului pentru care se solicită bursă (februarie 2023 – ianuarie 2024).

Venitul net pe membru de familie nu trebuie să depășească 2079 lei/lună.

Bursa socială se poate cumula cu o altă categorie de bursă. Bursa socială se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.


Anunț privind acordarea burselor sociale pe semestrul II

Regulamentul de acordare a burselor

Declarație de venituri

Cererea de bursă

Declarație GDPR student

Declarație GDPR membrii familiei studentului