Studii universitare de licență

Studii universitare de master

Studii universitare de doctorat

Studii de conversie profesională 

Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 

Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă - Securitate cibernetică

    Inregistrat in cadrul Registrului national al programelor postuniversitare - RNPP

 

Programe de formare profesională a adulţilor

  • programul de iniţiere: Tehnician Proiectant Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
  • programul de specializare: Formator de formator.

 Alte cursuri

  • CISCO SYSTEMS;
  • Se pot organiza cursuri ocazionale, de scurtă durată, cu aprobarea Consiliului Facultăţii şi al Senatului Universitar;