GHID DE STUDII

(studii de LICENȚĂ și MASTERAT)

1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE STUDENTULUI

Drepturile și obligațiile studentului sunt precizate în Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea ”VasileAlecsandri” din Bacău.

De asemenea, informații relevante sunt stipulate și în Regulamentul privind activitatea didactică şi activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de studii universitare de licenţă și Regulamentul privind activitatea didactică şi activitatea profesională a studenților din Universitatea „VasileAlecsandri” din Bacău – ciclul de studii universitare de master .

2. STRUCTURA PROGRAMELOR DE STUDII

 

A. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 A.1. DISCIPLINE DE STUDIU

 

A.2. REZUMATELE FIȘELOR DISCIPLINELOR

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE
MECATRONICĂ
INGINERIE INDUSTRIALĂ: TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI, INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII, DESIGN INDUSTRIAL
INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC
ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE
ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ
INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
INGINERIE BIOCHIMICĂ
 

 

B. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

B.1. DISCIPLINE DE STUDIU

 

B.2. REZUMATELE FIȘELOR DISCIPLINELOR

MANAGEMENTUL PROTECŢIEI MEDIULUI ÎN INDUSTRIE
MATERIALE NECONVENȚIONALE ÎN BIOTEHNOLOGII MODERNE
MECATRONICĂ AVANSATĂ
MANAGEMENTUL FABRICAŢIE PRODUSELOR INDUSTRIALE
STRATEGII ÎN ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN INDUSTRIE
MANAGEMENTUL SISTEMELOR INDUSTRIALE DE PRODUCŢIE ŞI SERVICII
MANAGEMENTUL ŞI OPTIMIZAREA ECHIPAMENTELOR DE PROCES
ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII MODERNE ÎN ENERGETICĂ
ŞTIINŢA ŞI INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE ECOLOGICE
CHIMIA MOLECULELOR BIOACTIVE
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI APLICATĂ ÎN INDUSTRIE
 

3. CADRELE DIDACTICE

4. SERVICII PUSE LA DISPOZIȚIE DE UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU

5. TAXE DE STUDII (pentru locurile cu taxă)

Facultatea de Inginerie aplică următoarele taxe de studii pentru anul universitar 2019-2020:

  • Taxe de studii universitare de LICENȚĂ:

             Anii I - IV (IF): 2200 lei/an;

             Studenţii non-UE (IF): 2700 Euro/an;

            

  • Taxe de studii universitare de MASTERAT:

              Anii I-II (programele cu buget și taxă): 2.200  lei/an;

              Anul I (programele numai cu taxă): 5.000 lei/an;

              Studenţii non-UE (IF): 2700 Euro/an.

Taxele de studii precum și alte categorii de taxe, aplicabile pentru anul universitar 2019-2020 sunt precizate în documentul Taxe aplicabile pentru anul universitar 2019-2020

Detalii pentru plata taxelor:

  • Cod unic de înregistrare: 4278094;
  • Cont IBAN: RO20TREZ06120F330500XXXX - Trezoreria Bacău.

Pentru a vizualiza modalitățile de plată a taxelor accesați: http://www.ub.ro/studenti/modalitati-de-plata-a-taxelor

6. BAZA MATERIALĂ

Facultatea de Inginerie îşi desfăşoară activitatea în  corpurile A, B, D și H din campusul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, situat pe strada Mărăşeşti nr. 157. Spaţiile de învăţământ ale facultăţii cuprind săli de curs (amfiteatre), săli de seminar, laboratoare (laborator de energii neconvenționale, laborator utilaje de proces, laborator procese chimice și biochimice, laborator termoenergetic, laborator epurarea apelor uzate etc.), cabinete cadre didactice şi de cercetare, săli şi terenuri de sport pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică. Sălile de curs, laboratoarele şi sălile de seminar, sunt dotate corespunzător cu aparatură, calculatoare, videoproiectoare, şi alte echipamente necesare procesului de învăţământ (peste 7400 m2) . Dotarea facultăţii s-a realizat din venituri proprii sau din proiecte de finanţare a cercetării ştiinţifice.
Centrul de excelență pentru cercetare și formare profesională în domeniul proiectării, simulării, managementului industrial și al ciclului de viață s-a constituit ca urmare a donaţiei software şi hardware de 18 milioane de dolari oferită de firma LOCKHEED MARTIN OVERSEAS CORPORATION din Statele Unite, Universităţii ”Vasile Alecsandri” din Bacău. Donaţia constă în 10 staţii grafice ultraperformante, un server şi pachete de licenţe standard comerciale pentru proiectarea, simularea produselor şi proceselor industriale şi managementul ciclului de viaţă al produsului (licenţe NX, licenţe NX Advanced, licenţe Teamcenter, licenţe Tecnomatix şi licenţe NX Nastran).

7. BURSE

Studenţii Facultăţii de Inginerie pot beneficia de mai multe categorii de burse în conformitate cu precizările din Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii de la învățământul cu frecvență

8. MOBILITĂȚI ERASMUS

9. ASOCIAȚII STUDENȚEȘTI