Activitatea 2
Organizarea și derularea programului de învățare la locul de muncă
 

A2.4. Susținerea și evaluarea practicii  - februarie 2020 - mai 2020 

În cadrul acestei activități va începe derularea programului de practică la S.C. Barleta S.R.L. în data de 21.02.2020.

 

A2.4. Susținerea și evaluarea practicii  - martie 2019 - iulie 2019

În cadrul acestei activități va începe derularea programului de practică la SC Barleta SRL în data de 14.03.2019.
 

Proiectul este structurat pe două activități principale (AP) și o activitate transversală (AT), astfel:

A1 (AP) CREAREA REȚELEI DE PARTENERIAT PENTRU PRACTICĂ

1.1. Elaborarea/pregătirea parteneriatelor de practică, ce vizează:

 • elaborarea/pregătirea parteneriatelor de practică între Universitatea “Vasile Vlecsandri” din Bacău și angajatori - partenerii de practică pentru pregătirea practică studenților;
 • constituirea unei Retele de parteneriate de practică cu angajatorii și asociațiile profesionale pentru:
  • susținerea și îmbunătățirea ofertei de stagii de practică,
  • adaptarea pregătirii academice a tinerilor la competențele profesionale solicitate,
  • identificarea și valorificarea de bune practici în vederea creșterii atractivității și relevanței programelor de învațare la locul de muncă în rândurile studenților.

1.2. Acțiuni inovative de facilitare a practicii, ce vizează dezvoltarea unui set de măsuri centrate pe:

 • comunicarea/diseminarea importanței pe care au calificările tehnice vizate prin proiect pentru piața muncii județene și pentru competitivitatea economică a orașului;
 • atragerea/implicarea partenerilor din mediul educațional și de afaceri pentru a participa în cadrul Rețelei de Parteneriate de Practică;
 • informarea și atragerea grupului țintă – privind oportunitățile de practică.
 • consilierea și orientarea în carieră a grupului țintă;
 • dezvoltarea de competențe transversale a grupului țintă.

 

A2 (AP) ORGANIZAREA ȘI DERULAREA PROGRAMULUI DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ

2.1. Recrutarea/înscrierea studenților;

2.2. Pregătirea mediului de practică;

2.3. Organizarea calendarului și programei de practică;

2.4. Susținerea și evaluarea practicii.

Această activitate vizează organizarea si derularea stagiilor de practica la angajatori, pentru ca la finalizarea programului de practica, studentul să dobândească: competențe tehnice specifice domeniului de studiu; competențe de comunicare si organizare; competențe de încadrare într-o structura organizată de muncă.

A 3 (AT) MANAGEMENTUL DE PROIECT