LSW

Rose-logo1

 fcb 01 

STUD 2021

plumee2017 

Colloque francophone PLUridisciplinaire sur les Matériaux, l’Environnement et l’Electronique


OPROTEH

OPTIMIZAREA PROIECTĂRII CONSTRUCTIVE ŞI TEHNOLOGICE ÎN CONSTRUCŢIA DE MAŞINI

http://oproteh.ub.ro

 

Biroul Consiliului Facultăţii de Inginerie

Decan Conf. univ. dr. ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ
Prodecan Conf. univ. dr. ing. Roxana Margareta GRIGORE
Prodecan Conf. univ. dr. ing. Bogdan Alexandru CHIRIȚĂ
Prodecan Conf. univ. dr. ing. Narcis BÂRSAN
Administrator șef ing. Mihaela NEDEFF