LSW

Rose-logo1

 fcb 01 

STUD 2021

plumee2017 

Colloque francophone PLUridisciplinaire sur les Matériaux, l’Environnement et l’Electronique


OPROTEH

OPTIMIZAREA PROIECTĂRII CONSTRUCTIVE ŞI TEHNOLOGICE ÎN CONSTRUCŢIA DE MAŞINI

http://oproteh.ub.ro

 

ADMITERE 2021

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat și la cursurile de specializare la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 2021-2022

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master, studii postuniversitare de conversie profesională la Facultatea de Inginerie, an universitar 2021-2022

Înscrierea candidaților se realizează la sediul facultății sau on-line pe platforma de admitere:

www.admitere.ub.ro

STUDII DE LICENȚĂ

Licenta admitere

Calendarul admiterii

Sesiunea iulie 2021

 • perioada de înscriere: 5- 30 iulie 2021;
 • afișarea rezultatelor (online și la sediul facultății): 2 august 2021, ora 12;
 • contestații (online și la sediul facultății): 2 august 2021, ora 12 - 16;
 • afișarea rezultatelor după contestații (online și la sediul facultății): 3 august 2021;
 • confirmarea locului: 3 august 2021 - 12 august 2021;
 • afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul facultății): 13 august 2021.

Sesiunea septembrie 2021

 • perioada de înscriere: 01 - 17 septembrie 2021;
 • afișarea rezultatelor (online și la sediul facultății): 18 septembrie 2021;
 • contestații (online și la sediul facultății): 20 septembrie 2021, ora 9-13;
 • afișarea rezultatelor după contestații (online și la sediul facultății): 20 septembrie 2021, ora 16;
 • confirmarea locului: 20-24 septembrie 2021;
 • afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul facultății): 25 septembrie 2021.

Condiții de admitere

Admiterea se face pe domenii de studii de licență, pe bază de concurs de admitere. În cadrul domeniilor de studii de licență cu mai multe programe de studii, opțiunea pentru un program de studii se face la sfârșitul anului II de studii.

Probe de concurs:
Proba 1 (probă unică): media la examenul de bacalaureat sau echivalent.
Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din: 100 % Media de la bacalaureat sau echivalent.

Criteriile de departajare la medii egale sunt:

 • Nota de la prima probă scrisă de la bacalaureat;
 • Nota de la a doua probă scrisă de la bacalaureat (nu se referă la limba și literatura maternă);
 • Media finală a anilor de liceu.

 

STUDII DE MASTER

Master admitere

Calendarul admiterii

Sesiunea iulie 2021

 • perioada de înscriere: 5- 30 iulie 2021;
 • afișarea rezultatelor (online și la sediul facultății): 2 august 2021, ora 12;
 • contestații (online și la sediul facultății): 2 august 2021, ora 12 - 16;
 • afișarea rezultatelor după contestații (online și la sediul facultății): 3 august 2021;
 • confirmarea locului: 3 august 2021 - 12 august 2021;
 • afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul facultății): 13 august 2021.

Sesiunea septembrie 2021

 • perioada de înscriere: 01 - 17 septembrie 2021;
 • afișarea rezultatelor (online și la sediul facultății): 18 septembrie 2021;
 • contestații (online și la sediul facultății): 20 septembrie 2021, ora 9-13;
 • afișarea rezultatelor după contestații (online și la sediul facultății): 20 septembrie 2021, ora 16;
 • confirmarea locului: 20-24 septembrie 2021;
 • afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul facultății): 25 septembrie 2021.

Condiții de admitere

Probe de concurs:
Proba 1 (probă unică): media la examenul de finalizare a studiilor de licență sau echivalente, după caz..

Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din: 100 % Media de la examenul de finalizare a studiilor de licență sau echivalentă.

Criteriile de departajare la medii egale sunt:

 • Media generală (aritmetică) a anilor de studii de licență sau studii echivalente.

 

PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

Conversie

Calendarul admiterii

 Perioada de înscriere este 1-28 septembrie 2021 și 10- 28 ianuarie 2022.