LSW

Rose-logo1

 fcb 01 

STUD 2021

plumee2017 

Colloque francophone PLUridisciplinaire sur les Matériaux, l’Environnement et l’Electronique


OPROTEH

OPTIMIZAREA PROIECTĂRII CONSTRUCTIVE ŞI TEHNOLOGICE ÎN CONSTRUCŢIA DE MAŞINI

http://oproteh.ub.ro

 

ADMITERE 2021

REZULTATE - ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ - Listele după confirmări (afișat 29.09.2021)

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - Listele după confirmări (afișat 29.09.2021)

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ - Listele provizorii cu rezultatele admiterii (afișat 24.09.2021)

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - Listele provizorii cu rezultatele admiterii (afișat 24.09.2021)

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ - Listele definitive cu rezultatele admiterii (afișat 27.09.2021)

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - Listele definitive cu rezultatele admiterii (afișat 27.09.2021)

 

CONFIRMAREA LOCULUI ȘI ÎNSCRIEREA LA FACULTATE

Candidații admiși pe locurile fără taxă/cu taxă trebuie să confirme locul în perioada 27 – 28 septembrie 2021, on line sau în campus (on site).

A. Descărcați și completați:

1. Candidații admiși pe locurile fără taxă:

2. Candidații admiși pe locurile cu taxă:

B. Plătiți taxa de înmatriculare (50 lei) în contul RO20TREZ06120F330500XXXX, CUI 4278094, deschis la Trezoreria municipiului Bacău, sau la sediul Facultății de Inginerie.

C. Transmiteți documentele completate, mai sus amintite, însoțite de copia după cartea de identitate a girantului (atât pentru candidații admiși fără taxă, cât și candidații admiși pe locurile cu taxă) și dovada plății taxei de înmatriculare pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Documentele pot fi depuse și fizic la sediul Facultății de Inginerie.

D. Pentru înmatriculare, candidații admiși trebuie să aducă actele în original (diploma de bacalaureat, foaia matricolă) la confirmarea locului sau până cel târziu la 30.09.2021.

 Candidații care nu au posibilitatea de a completa și transmite documentele în format electronic se pot prezenta la Secretariatul Facultății de Inginerie în intervalul orar 9.00 – 15.00, luni 27.09.2021 și marți 28.09.2021.

 

STUDII DE LICENȚĂ

Calendarul admiterii

Sesiunea iulie 2021

 • perioada de înscriere: 5- 30 iulie 2021;
 • afișarea rezultatelor (online și la sediul facultății): 2 august 2021, ora 12;
 • contestații (online și la sediul facultății): 2 august 2021, ora 12 - 16;
 • afișarea rezultatelor după contestații (online și la sediul facultății): 3 august 2021;
 • confirmarea locului: 3 august 2021 - 12 august 2021;
 • afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul facultății): 13 august 2021.

Sesiunea septembrie 2021

 • perioada de înscriere: 1 - 23 septembrie 2021;
 • afișarea rezultatelor (online și la sediul facultății): 24 septembrie 2021, ora 12;
 • contestații (online și la sediul facultății): 24 septembrie 2021, ora 13-16;
 • afișarea rezultatelor după contestații (online și la sediul facultății): 27 septembrie 2021;
 • confirmarea locului: 27-28 septembrie 2021;
 • afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul facultății): 29 septembrie 2021.

Condiții de admitere

Admiterea se face pe domenii de studii de licență, pe bază de concurs de admitere. În cadrul domeniilor de studii de licență cu mai multe programe de studii, opțiunea pentru un program de studii se face la sfârșitul anului II de studii.

Probe de concurs:
Proba 1 (probă unică): media la examenul de bacalaureat sau echivalent.

Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din: 100 % Media de la bacalaureat sau echivalent.

Criteriile de departajare la medii egale sunt:

 • Nota de la prima probă scrisă de la bacalaureat;
 • Nota de la a doua probă scrisă de la bacalaureat (nu se referă la limba și literatura maternă);
 • Media finală a anilor de liceu.

 

AFIS LICENTA 2021 cu locuri SEPTEMBRIE 1

 

STUDII DE MASTER

Calendarul admiterii

Sesiunea iulie 2021

 • perioada de înscriere: 5- 30 iulie 2021;
 • afișarea rezultatelor (online și la sediul facultății): 2 august 2021, ora 12;
 • contestații (online și la sediul facultății): 2 august 2021, ora 12 - 16;
 • afișarea rezultatelor după contestații (online și la sediul facultății): 3 august 2021;
 • confirmarea locului: 3 august 2021 - 12 august 2021;
 • afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul facultății): 13 august 2021.

Sesiunea septembrie 2021

 • perioada de înscriere: 1 - 23 septembrie 2021;
 • afișarea rezultatelor (online și la sediul facultății): 24 septembrie 2021, ora 12;
 • contestații (online și la sediul facultății): 24 septembrie 2021, ora 13-16;
 • afișarea rezultatelor după contestații (online și la sediul facultății): 27 septembrie 2021;
 • confirmarea locului: 27-28 septembrie 2021;
 • afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul facultății): 29 septembrie 2021.

Condiții de admitere

Probe de concurs:
Proba 1 (probă unică): media la examenul de finalizare a studiilor de licență sau echivalente, după caz..

Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din: 100 % Media de la examenul de finalizare a studiilor de licență sau echivalentă.

Criteriile de departajare la medii egale sunt:

 • Media generală (aritmetică) a anilor de studii de licență sau studii echivalente.

 

AFIS MASTER 2021 cu locuri SEPTEMBRIE 1

 

REZULTATE - ADMITERE SESIUNEA IULIE 2021

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ - Listele după confirmări (afișat 13.08.2021)

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - Listele după confirmări (afișat 13.08.2021)

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ - Listele definitive cu rezultatele admiterii (afișat 3.08.2021)

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - Listele definitive cu rezultatele admiterii (afișat 3.08.2021)

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ - Listele provizorii cu rezultatele admiterii

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - Listele provizorii cu rezultatele admiterii

 

CONFIRMAREA LOCULUI ȘI ÎNSCRIEREA LA FACULTATE

Candidații admiși pe locurile fără taxă/cu taxă trebuie să confirme locul în perioada 3 – 12 august 2021, on line sau în campus (on site).

A. Descărcați și completați:

1. Candidații admiși pe locurile fără taxă: 2. Candidații admiși pe locurile cu taxă:

B. Plătiți taxa de înmatriculare (50 lei) în contul RO20TREZ06120F330500XXXX, CUI 4278094, deschis la Trezoreria municipiului Bacău, sau la sediul Facultății de Inginerie.

C. Transmiteți documentele completate, mai sus amintite, însoțite de copia după cartea de identitate a girantului (atât pentru candidații admiși fără taxă, cât și candidații admiși pe locurile cu taxă) și dovada plății taxei de înmatriculare pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Documentele pot fi depuse și fizic la sediul Facultății de Inginerie.

D. Pentru înmatriculare, candidații admiși trebuie să aducă actele în original (diploma de bacalaureat, foaia matricolă) la confirmarea locului sau până cel târziu la 30.09.2021.

 

Candidații care nu au posibilitatea de a completa și transmite documentele în format electronic se pot prezenta la Secretariatul Facultății de Inginerie în intervalul orar 9.00 – 15.00, de luni până vineri.

 

ANUNȚ

În atenția candidaților care au confirmat la studii universitare de licență/master în sesiunea de admitere iulie 2021!

Înscrierea/admiterea la programele de formare psihopedagogicǎ Nivel I/Nivel II universitar, corespunzătoare studiilor universitare de licență/master, în vederea formării unei posibile cariere didactice, se va desfășura în perioada 13.08.2021 - 21.08.2021, ora 12.

Pentru informații suplimentare, accesați site-ul Departamentului Pentru Pregătirea Personalului Didactic.

 

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat și la cursurile de specializare la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 2021-2022

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master, studii postuniversitare de conversie profesională la Facultatea de Inginerie, an universitar 2021-2022

Înscrierea candidaților se realizează la sediul facultății sau on-line pe platforma de admitere:

www.admitere.ub.ro


PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

Calendarul admiterii

Înscrierea pentru cursurile de conversie profesională se face în perioada 1– 28 septembrie 2021, online, la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., unde trebuie să trimiteți următoarele documente în format PDF:

 • cererea de înscriere;
 • diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) în original. Pentru absolvenţii din promoţiile 2020 şi 2021 este valabilă şi Adeverinţa tip în original, din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
 • cartea de identitate (buletinul de identitate)/ paşaportul;
 • certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);
 • adeverința, vizată de Inspectoratul Școlar Județean, din care să rezulte statutul de cadru didactic în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022;
 • dovada plății taxei de admitere (100 ron) – taxa poate fi plătită în contul RO20TREZ06120F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului Bacău, C.I.F (CUI) 4278094.

 

Conversie