Cercetarea Ştiinţifică

A doua componentă de bază a activităţii Facultăţii de Inginerie o reprezintă cercetarea ştiinţifică, care este organizată la nivelul celor cinci centre de cercetare acreditate şi recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) şi un centru de cercetare acreditat la nivelul Universităţii*.

Informaţii suplimentare:

Publicaţii ştiinţifice

Manifestări ştiinţifice

Documente

Planuri de cercetare

Rapoarte de cercetare