DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Domeniul: Inginerie energetică

Programul de studii: Echipamente și tehnologii moderne în energetică

 DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Domeniul: Inginerie Energetică

Programul de studii: Energetică industrială

 DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Concurs Energy Challenge

Competiția Internațională Pneumobile Aventics - a X - a ediție

 
Echipa TrueAir

ș.l.dr.ing. Puiu Petru Gabriel (profesor coordonator)
Andrei-Mihăiță Surdu (lider)
Florinel Hurmuz (membru)
Claudiu-Marius Coșeraru (membru)
Stelian Anchidin (membru)

Echipa Șoimii

ș.l.dr.ing. Andrioaia Dragoș-Alexandru (profesor coordonator)
masterand ing. Cătălin George Nechifor (lider)
masterand ing. Tudor Ivanov (membru)
Marius Olaru (membru)
Robert Zachman-Țîșcă (membru)

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg

 

 


 

Competitia Electro-mobility – Continental Iasi, 

Echipa RUN TECH

Coordonator Culea George
Studenti
1. Barladeanu Ioan Leonard - Mecatronica IV
2. Popa Bangau Gabriela - Tehnologia Informației III
3. Vasiliu Alexandru Ionut - Mecatronica IV


 

The first International Students Contest on Information Security, Suceava 

Echipa UB

Locul 5
Coordonator - Roxana Margareta Grigore
Studenti
1. Baciu Cristian
2. Stanciu Antonio Stefan


 

Dezvoltarea unui centru de securitate cibernetică

Coordonator: Prof. dr. ing. Culea George

Acest proiect urmărește dezvoltarea unui Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă in domeniul Securității Cibernetice, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, care să răspundă necesităților regionale si nu numai, de formare de specialiști în acest domeniu. Programul postuniversitar de formare  și dezvoltare profesională continuă vine în ajutorul instituțiilor, in cadrul cărora există o lipsă acută de specialiști în in domeniul Cyber Security. Acest program se aliniază strategiei României în domeniul Securității Cibernetice, care vede o oportunitate prin creșterea capacităților tehnice și a competențelor resursei umane, pentru realizarea obiectivelor de securitate națională.

La acest proiect au participat cadre didactice de la Departamentul de Energetică și Știința Calculatoarelor, Facultatea de Inginerie, respectiv – Prof. univ. dr. ing. Culea George, Șef lucrări dr. ing. Pruteanu Eusebiu și Șef lucrari dr. ing. Popa Sorin Eugen și de la Departamentul de Matematică și Informatică, Facultatea de Stiinte, respectiv – Prof. univ. dr. Elena Nechita, Lector univ. dr. Tomozei Cosmin și Lector univ. dr. Popa Dan.

Proiectul a avut ca activități principale:

  1. Stabilirea disciplinelor ce vor fi predate la acest program de studii, stabilirea titularilor de curs.
  2. Stabilirea conținuturilor acestor discipline și a planului de învățământ.
  3. Realizare Regulament de organizare și funcționare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltarea profesională.
  4. Aprobarea de către Senatul Universității și Consiliul de Administrație a acestui program de studii. Avizarea la Ministerul Educației Naționale a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă in domeniul Securității Cibernetice (2018).
  5. Realizarea laboratorului de Securitate Cibernetică (2018).
  6. Promovarea acestui program pe site-ul universității și începerea cursurilor.
  7. Modificare regulament (2019).
  8. Înscrierea în registrul național al programelor postuniversitare RNPP (2019).
  9. Extinderea dotării laboratorului de Securitate Cibernetică (2019).

 

Acest proiect a început la sfârșitul anului 2017 iar activitățile din cadrul proiectului se vor finaliza in acest an. Cursurile prevăzute a se realiza în cadrul acestui program postuniversitar sunt: Elemente introductive in securitate cibernetică, Securitatea cibernetică a sistemelor informatice, Securitate cibernetică a dispozitivelor mobile și Evaluare de securitate cibernetică. Aplicațiile la aceste discipline for fi realizate într-un laborator nou de Securitate Cibernetică, realizat prin acest proiect, ce va conține un server PY RX2520 cu 2 procesoare Xeon, 64 Gb RAM, 1 HD SSD și 4 HD SATA 1Tb, 15 calculatoare i7-8700, Firewall - ASA 5506, 3 Routere, 3 Switch-uri, 1 Acces point, softuri - Nessus, GravityZone Ultra, GravityZone Full Disk Encryption, Patch Management, WINSVR 2016, inclusiv produse open source și truse TX1 Forensic Imager și Ultimate Forensic Write Protection Kit II (Lab Version) – Ultimate. Acest laborator se va utiliza atât pentru acest program de studii cât și pentru cercetare. Tematica cursurilor si dotarea laboratorului vor fi permanent dezvoltate. Acest proiect a permis realizarea unuia dintre cele mai moderne laboratoarele de Securitate Cibernetică din zona Moldovei.

 DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Domeniul: Inginerie Energetică

Programul de studii: Energetică industrială