DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Domeniul: Calculatoare și tehnologia informației

Programul de studii: Tehnologia informației

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul III - semestrul 1
Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Instrumentaţie virtuală UB01CT501D 5 2  2
2 Sisteme de operare UB01CT502D 4 2 2
3 Baze de date UB01CT503D 4 2 1
4 Ingineria programelor UB01CT504D 4 2 1
5 Proiectarea cu microporcesoare UB01CT505D 4 2  1
6 Interacțiunea om-calculator/Sisteme de intrare ieșire și echipamente periferice UB01CT506S 4 2  1
7 Inteligență artificială UB01CT507D 5 2 1 2
Anul III - semestrul 2
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Prelucrare grafică UB01CT601D 4 2
2 Limbaje formale si translatoare UB01CT602D 3 2 1
3 Managementul resurselor umane UB01CT603C 3 2  1
4 Criptografie și Securitate informațională/Sisteme de programe pentru reţelele de calculatoare UB01CT604S 3 2 1
5 Administrarea bazelor de date UB01CT605S 4 2  2
6 Proiectarea cu microprocesoare UB01CT606D   3
7 Arhitectura sistemelor de calcul UB01CT607S 3 2  1
8 Masuratori electronice, senzori si traductoare UB01CT608S 3 1
9 Practică de specialitate UB01CT612S 4