DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Domeniul: Calculatoare și tehnologia informației

Programul de studii: Tehnologia informației

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul IV - semestrul 1
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Sisteme distribuite UB01CT701S 4 3     1   
2 Instrumente pentru dezvoltarea programelor UB01CT702S 4 2 1  
3 Sisteme tolerante la defecte UB01CT703S 4 2 1  
4 Informatică industrială/Sisteme CAD/CASE UB01CT704S 4 2  2 
5 Programare WEB/E-Commerce UB01CT705S 4 2  2 
6 Proiectare software UB01CT706S 3  2
7 Fiabilitate software UB01CT707S 3  1  1
8 Sisteme inteligente UB01CT708S 4  2  1
Anul IV - semestrul 2
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Sisteme de recunoaștere a formelor UB01CT801S 4 2  1  2   
2 Managementul proiectelor software UB01CT802S 2 2  
3 Aplicații integrate pentru intreprinderi UB01CT803S 3 2 2  
4 Sisteme incorporate/Sisteme de conducere a roboților UB01CT804S 4 2     2   
5 Ergonomie/Mentenanța sistemelor informatice UB01CT805S 3 3 1  
6 Elaborarea proiectului de diplomă UB01CT806S 4       4
7 Antreprenoriat/Metodologia proiectelor informatice. UB01CT807S 3  2     1
8 Practică pentru proiectul de diplomă UB01CT808S 7