DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Domeniul: Calculatoare și tehnologia informației

Programul de studii: Tehnologia informației

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul II - semestrul 1
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Electrotehnica UB01CT301D 5 2  1   
2 Grafică asistată de calculator 2 UB01CT302F 3      3
3 Electronică digitală UB01CT303D 6 3  1 2  
4 Retele locale de calculatoare UB01CT304D 4 2  1   
5 Proiectarea algoritmilor UB01CT305D 5 2  2  
6 Programare logică şi Programare funcţională UB01CT306D 4 2  1  
7 Engleză tehnică 3/Franceză tehnică 3 UB01CT307C 2    1  
8 Educaţie fizică şi sport 3 UB01CT308C 1  1  
Anul II - semestrul 2
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Proiectare logică UB01CT401D 4 2  2  
2 Structura și organizarea calculatoarelor UB01CT402D 4 3  1  
3 Modelare și simulare UB01CT403D 3 2  1  
4 Algoritmi paraleli și distribuiți UB01CT404D 3 2  1   
5 Programare orientată pe obiecte UB01CT405D 5 2  2  1
6 Teoria sistemelor/Matematici discrete UB01CT406D 3 2  1   2  
7 Engleză tehnică 4/Franceză tehnică 4 UB01CT407C 2 1  
8 Economie generală UB01CT408C 2    
9 Practică de domeniu UB01CT410D 4