Misiunea Departamentului de Inginerie Chimică și Alimentară este didactică şi de cercetare ştiinţifică.

ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Departamentului de Inginerie Chimică și Alimentară şi-a dezvoltat aria domeniilor şi programelor de studii de licenţă și master, coordonând la ora actuală:

 • 2 programe de studii de licență în 2 domenii de ştiinţe inginereşti, cursuri de zi, 4 ani:
  • Ingineria Produselor Alimentare (domeniul Ingineria Produselor Alimentare)
  • Inginerie Biochimică (domeniul Inginerie Chimică
 • 3 programe de studii de master în 2 domenii de ştiinţe inginereşti, cursuri de zi, 2 ani:
  • Știința și Ingineria Produselor Alimentare Ecologice (domeniul Ingineria Produselor Alimentare)
  • Materiale Neconvenționale în Biotehnologii Moderne (domeniul Inginerie Chimică)
  • Chimia Moleculelor Bioactive(domeniul Inginerie Chimică)

 

Aceste programe de studii universitare de licența și de masterat sunt programe deschise, europene prin:

 • sistemul de credite transferabile;
 • schimburi de studenţi cu alte universităţi de prestigiu din Europa;
 • discipline şi programe analitice comparabile cu cele din Universităţii de prestigiu din Europa fiind orientate spre conjunctura actuală a pieţeieuropene, pentru a asigura studenților dezvoltarea unor abilităţi practice care să le permită accesul caspecialişti pe piaţa forţei de muncă din Uniunea Europeană, pe bază de egalitate cu tinerii din Europa.

 

Departamentul ICA dezvoltă și 2 programe postuniversitare de conversie profesională:

 • Chimie
 • Controlul și expertiza produselor alimentare și biotehnologice

 

Departamentul ICA dispune de un corp profesoral de elită format din:

 • 3 profesori universitari;
 • 3 conferenţiari;
 • 8 şefi de lucrări/lectori;
 • 2 asistenţi;
 • un tehnician.

 

Aceştia s-au afirmat prin rezultatele obţinute în activitatea didactică şi de cercetare, fiind recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional. Atât cadrele didactice cât şi studenţii Facultăţii de Inginerie sunt cuprinşi într-o serie de programe de colaborare pe segmentul activităţii didactice şi pe segmentul activităţilor de cercetare-dezvoltare, cu o serie de parteneri externi, majoritatea din zona europeană.

ACTIVITATEA DE CERCETARE

Cercetarea ştiinţifică în cadrul Departamentului ICA este organizată la nivelul a două centre de cercetare:

 

Tematica de cercetare abordată în cadrul celor două centre este în deplină concordanţă cu domeniile şi specializările coordonate.

PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

 • CISA (Conferința Internaținală de Științe Aplicate)
 • CoFrRoCA (Colloque Franco-Roumain de Chimie Appliquée)
 • Sesiunea de comunicări științifice studențești