MISIUNEA DEPARTAMENTULUI

Misiunea principală a Departamentului de Inginerie Chimică și Alimentară, este de a forma specialişti cu înaltă calificare în domeniu, prin asigurarea unei pregătiri de natură ştiinţifică, care să îmbine aspectele teoretice cu cele aplicative, astfel încât, prin intermediul acestei pregătiri să fie formate abilităţi profesionale, ştiinţifice şi manageriale specifice, foarte utile pentru activitatea de cercetare științifică din domeniu, pentru continuarea pregătirii prin intermediul doctoratului şi pentru ocuparea unor poziţii de elită în domeniul instituţiilor şi firmelor de profil, asigurând absolvenţilor o pregătire complexă, riguroasă şi interdisciplinară.

 

Departamentul ICA dispune de un corp profesoral de elită format din: 

  • 2 profesori universitari;
  • 3 conferenţiari;
  • 8 şefi de lucrări/lectori;
  • 2 asistenţi;
  • 2 cadre didactice asociate
  • un tehnician.

 

Cadrele didactice s-au afirmat prin rezultatele obținute în activitatea didactică și de cercetare, fiind recunoscute pe plan național și internațional. Atât cadrele didactice cât și studenții Facultății de Inginerie sunt implicați într-o serie de programe de colaborare pe segmentul activității didactice și pe segmentul activităților de cercetare-dezvoltare, cu o serie de parteneri externi, majoritatea din zona europeană.

ACTIVITATEA DE CERCETARE

Cercetarea ştiinţifică în cadrul Departamentului ICA este organizată la nivelul a două centre de cercetare:

Centrul cercetare CAIP

 

Chimie Aplicată şi Inginerie de Proces (acreditat CNCSIS din 2006)

Centrul cercetare SIA

 

Științe Inginerești Aplicate (acreditat la nivelul Universităţii din Bacău)

Tematica de cercetare abordată în cadrul celor două centre este în deplină concordanţă cu domeniile şi specializările coordonate.

PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

SCS CICBIA 2020 Vol. 21 Nr. 4 

 

Scientific Study & Research - Chemistry & Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

  • CISA (Conferința Internaținală de Științe Aplicate)
  • CoFrRoCA (Colloque Franco-Roumain de Chimie Appliquée)
  • Sesiunea de comunicări științifice studențești