DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Contact

DEPARTAMENTUL  Energetică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Adresa: Calea Mărăşeşti 157, 600115 - Bacău, România


 

Director Departament: prof.dr.ing. Culea George

Fax: +40 234/580170  Telefon: +40 234/542.411, int. 113

E-mail : gculea [at] ub.ro ; sala AP23.


 

Responsabil site departament: Ș.l. dr.ing. Popa Sorin Eugen

Telefon: +40 234/542.411 int. 133, e-mail: sorinpopa [at] ub.ro ; sala AP6.