img

 

Bun venit pe site-ul
Departamentului de Inginerie şi Management, Mecatronică !

Departamentul de Inginerie şi Management, Mecatronică face parte din structura Facultăţii de Inginerie a Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău.

În site-ul departamentului, sunt prezentate domeniile şi specializările coordonate, atât pentru ciclul de licenţă cât şi pentru master şi activitatea de cercetare.

Membrii departamentului sunt prezentaţi din punct de vedere profesional şi ştiinţific. O secţiune separată a prezentării este rezervată bogatei activităţi de cercetare a membrilor departamentului.

Sunt prezentate de asemeni legăturile către surse de informare utile atât pentru studenţi, cât şi pentru cadrele didactice.

 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Departamentul de Inginerie şi Management, Mecatronică coordonează următoarele programe de studii:

- 2 programe de studii de licență în 2 domenii de ştiinţe inginereşti, cursuri de zi, 4 ani:

  • Inginerie Economică în Domeniul Mecanic (domeniul Inginerie și Management);
  • Mecatronică (domeniul Mecatronică și Robotică).

- 2 programe de studii de master în 2 domenii de ştiinţe inginereşti, cursuri de zi, 2 ani:

  • Managementul Sistemelor Industriale de Producţie şi Servicii (domeniul Inginerie și Management);
  • Mecatronică Avansată (domeniul Mecatronică și Robotică).

Departamentul I.M.M. dispune de un corp profesoral de elită format din:

  • 3 profesori universitari;
  • 1 conferenţiar;
  • 3 şefi de lucrări;
  • 1 asistent universitar.

 

ACTIVITATEA DE CERCETARE

Cercetarea ştiinţifică, în cadrul Departamentului I.M.M., este organizată la nivelul centrului de cercetare INGINERIE MECANICĂ (acreditat)

Tematica de cercetare abordată în cadrul centrului de cercetare este în deplină concordanţă cu domeniile şi specializările coordonate.

 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

- OPROTEH
- Sesiunea de comunicari stiintifice studențești