DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Centru de cercetare Energetică Mecatronică și Informatică

         Cercetarea științifică în cadrul departamentului ESC este organizată la nivelul unui centru de cercetare de tip B, acreditat la data de 07.06.2003.

Tematica de cercetare abordată în cadrul celor două centre este în deplină concordanță cu domeniile și specializările coordonate.

         Site-ul centrului de cercetare pe platforma ERRIS este:

     https://erris.gov.ro/Centrul-de-cercetare-Energet

 

Departamentul coordonează Centrul de Cercetare Energetică Mecatronică și Informatică , acreditat CNCSIS.

certificatcentru


 

Conferințe organizate de departament :

1. PLUridisciplinaire sur les Matériaux, l’Environnement et l’Electronique, (PLUMEE)

2. International Conference on Industrial Power Engineering (CIEI)


 

 Reviste

1. PLUridisciplinaire sur les Matériaux, l’Environnement et l’Electronique,  revista
3. Optimizarea Proiectării Constructive şi Tehnologice în Construcţia de Maşini(OPROTEH)
2. Journal of Engineering Studies and Research (JESR)