DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Domeniul: Calculatoare și tehnologia informației

Programul de studii: Tehnologia informației

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul I - semestrul 1
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Analiză matematică UB01CT101F 4 2  1   
2 Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială UB01CT102F 4 2 1  
3 Chimie UB01CT103F 4 2 1  
4 Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 1 UB01CT104F 9 3  3  4   
5 Comunicare UB01CT105C 2 1  1  
6 Educaţie fizică şi sport 1 UB01CT106C 1  1  
7 Protectia mediului UB01CTI107C 4 2  1  
8 Engleză tehnică 1 /Franceză tehnică 1 UB01CT108C  2  1  
Anul I - semestrul 2
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Matematici speciale UB01CT201F 4 2  1  
2 Fizică UB01CT202F 4 2  1  
3 Grafică asistată de calculator 1 UB01CT203F 4 2  2  
4 Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 2 UB01CT204F 7 2  2   4  
5 Rețele de calculatoare UB01CT205D 4 2  1  
6 Structuri de date și algoritmi UB01CT206D  4  2  1   
7 Educaţie fizică şi sport 2 UB01CT207C 1 1  
8 Engleză tehnică 2/Franceză tehnică 2 UB01CT208C 2 1