ESC banner3

 

PREZENTĂRI PROGRAME DE STUDII:    

Energetică Industrială   Tehnologia Informației   Echipamente şi Tehnologii Moderne în Energetică   

Tehnologia Informației Aplicată în Industrie     Securitate Cibernetică       Conversie Profesională

 Energetică și Știința Calculatoarelor

Misiunea Departamentului de Energetică și Știința Calculatoarelor este didactică și de cercetare științifică.

Activitatea didactică

Departamentul de Energetică și Știința Calculatoarelor (ESC) şi-a dezvoltat aria domeniilor şi programelor de studii de licență și master, coordonând la ora actuală:

 • 2 programe de studii de licență în 2 domenii de științe inginerești, cursuri de zi, 4 ani:
 • Energetică Industrială (domeniul Inginerie Energetică )
 • Calculatoare și tehnologia informației (domeniul Tehnologia Informației)
 • 2 programe de studii de master în 2 domenii de științe inginerești, cursuri de zi, 2 ani:
  • Echipamente şi Tehnologii Moderne în Energetică (domeniul Inginerie Energetică )
  • Tehnologia Informației Aplicată în Industrie (domeniul Calculatoare și tehnologia informației)

Aceste programe de studii universitare de licența și de masterat sunt programe deschise, europene prin:

 • sistemul de credite transferabile;
 • schimburi de studenți cu alte universități de prestigiu din Europa;
 • discipline și programe analitice comparabile cu cele din Universității de prestigiu din Europa fiind orientate spre conjunctura actuală a pieței europene, pentru a asigura studenților dezvoltarea unor abilități practice care să le permită accesul ca specialiști pe piața forței de muncă din Uniunea Europeană, pe bază de egalitate cu tinerii din Europa.

Departamentul ESC coordonează de asemenea:

 • 2 programe de conversie profesională:
  1. Informatică 3 semestre;
  2. Informatică 4 semestre;
 • 2 programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă
  1. Informatică aplicată și programare
  2. Securitate cibernetică
 • Cursuri de pregătire teoretică pentru autorizare ANRE;

Departamentul ESC  dispune de un corp profesoral de elită format din:

 • 4 profesori universitari;
 • 1 conferențiar;
 • 1 conferențiar asociat;
 • 5 șefi de lucrări/lectori;
 • un inginer.

Aceștia s-au afirmat prin rezultatele obținute în activitatea didactică și de cercetare, fiind recunoscuți pe plan național şi internațional. Atât cadrele didactice cât și studenții Facultății de Inginerie sunt cuprinși într-o serie de programe de colaborare pe segmentul activității didactice și pe segmentul activităților de cercetare-dezvoltare, cu o serie de parteneri externi, majoritatea din zona europeană.

Activitatea de cercetare

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

 1. Colloque francophone PLUridisciplinaire sur les Matériaux, l’Environnement et l’Electronique (PLUMEE)
 2. International Conference on Industrial Power Engineering (CIEI)
 3. Optimizarea Proiectării Constructive şi Tehnologice în Construcţia de Maşini (OPROTEH);
 4. Sesiunea națională de comunicări științifice studențești (SNCSS).

Anunțuri:

INTERNSHIP HIDROELECTRICA 2022 , .... , Programe intership !!
BURSA TRANSELECTRICA
LOC DE MUNCĂ TERRAL WIND
 LOCURI DE MUNCĂ THERMOENERGY 2022

Ofertă de angajare a SC ELROM SRL