DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Domeniul: Inginerie energetică

Programul de studii: Echipamente și tehnologii moderne în energetică

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul II - semestrul 1
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Expertiza și auditarea energetică a clădirilor UB01ETE31S 7 2     1
2 Tehnologii eficiente de producere a diverselor forme de energie UB01ETE32S 7 2    1
3 Tehnici avansate pentru creșterea eficienței sistemelor de acționare electrică UB01ETE33S 6 2    1
4 Calitatea energiei electrice UB01ETE34S 6 2  1     
5 Proiect de cercetare aplicativă 2 UB01ETE35S 4   2
Anul II - semestrul 2
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Activitate de cercetare și proiectare UB01ETE41S 10    5
2 Practică pentru elaborarea disertației UB01ETE42S 10    4
3 Finalizarea disertației UB01ETE43S 10    5

DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Domeniul: Inginerie energetică

Programul de studii: Echipamente și tehnologii moderne în energetică

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul I - semestrul 1
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Modelarea și simularea proceselor industriale UB01ETE11A 6 1   
2 Prelucrarea datelor experimentale UB01ETE12A 6 2   1
3 Organizarea și planificarea activităților de cercetare-dezvoltare UB01ETE13A 7 3  1    
4 Valorificarea superioară a resurselor UB01ETE14S 9 3  1     
5 Etică și integritate academică UB01ETE15A 2 1  
Anul I - semestrul 2
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Soluții moderne de realizare și conducere a stațiilor și posturilor de transformare UB01ETE21S 6 2  1  
2 Tehnici de elaborare si optimizare a bilanțurilor energetice UB01ETE22S 6 2
3 Tehnologii noi pentru realizarea, comanda și controlul funcționării rețelelor electrice UB01ETE23S 5 2  1  
4 Eficiență energetică UB01ETE24S 5 2   
5 Proiect de cercetare aplicativă 1 UB01ETE25S 4   2
6 Practică de cercetare UB01ETE26S  4        90

DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Domeniul: Calculatoare și tehnologia informației

Programul de studii: Tehnologia informației

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul IV - semestrul 1
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Sisteme distribuite UB01CT701S 4 3     1   
2 Instrumente pentru dezvoltarea programelor UB01CT702S 4 2 1  
3 Sisteme tolerante la defecte UB01CT703S 4 2 1  
4 Informatică industrială/Sisteme CAD/CASE UB01CT704S 4 2  2 
5 Programare WEB/E-Commerce UB01CT705S 4 2  2 
6 Proiectare software UB01CT706S 3  2
7 Fiabilitate software UB01CT707S 3  1  1
8 Sisteme inteligente UB01CT708S 4  2  1
Anul IV - semestrul 2
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Sisteme de recunoaștere a formelor UB01CT801S 4 2  1  2   
2 Managementul proiectelor software UB01CT802S 2 2  
3 Aplicații integrate pentru intreprinderi UB01CT803S 3 2 2  
4 Sisteme incorporate/Sisteme de conducere a roboților UB01CT804S 4 2     2   
5 Ergonomie/Mentenanța sistemelor informatice UB01CT805S 3 3 1  
6 Elaborarea proiectului de diplomă UB01CT806S 4       4
7 Antreprenoriat/Metodologia proiectelor informatice. UB01CT807S 3  2     1
8 Practică pentru proiectul de diplomă UB01CT808S 7    

DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Domeniul: Calculatoare și tehnologia informației

Programul de studii: Tehnologia informației

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul I - semestrul 1
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Analiză matematică UB01CT101F 4 2  1   
2 Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială UB01CT102F 4 2 1  
3 Chimie UB01CT103F 4 2 1  
4 Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 1 UB01CT104F 9 3  3  4   
5 Comunicare UB01CT105C 2 1  1  
6 Educaţie fizică şi sport 1 UB01CT106C 1  1  
7 Protectia mediului UB01CTI107C 4 2  1  
8 Engleză tehnică 1 /Franceză tehnică 1 UB01CT108C  2  1  
Anul I - semestrul 2
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Matematici speciale UB01CT201F 4 2  1  
2 Fizică UB01CT202F 4 2  1  
3 Grafică asistată de calculator 1 UB01CT203F 4 2  2  
4 Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 2 UB01CT204F 7 2  2   4  
5 Rețele de calculatoare UB01CT205D 4 2  1  
6 Structuri de date și algoritmi UB01CT206D  4  2  1   
7 Educaţie fizică şi sport 2 UB01CT207C 1 1  
8 Engleză tehnică 2/Franceză tehnică 2 UB01CT208C 2 1  

Subcategorii

 • Facultatea de inginerie
 • IMIM
 • IMSM
 • IMSI
 • ICA
 • ESC

  Bun venit pe site-ul

  Departamentului de Energetică şi Ştiinţa Calculatoarelor !

  Departamentul de Energetică şi Ştiinţa Calculatoareor face parte din structura Facultăţii de Inginerie a Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău.

  În site-ul departamentului, sunt prezentate domeniile şi programele de studiu coordonate, pentru ciclul de licenţă, master şi activitate de cercetare.

  Membrii departamentului sunt prezentaţi din punct de vedere profesional şi ştiinţific, pagina personală fiind în același timp un instrument de lucru pentru studenţi, aceştia găsind aici informaţiile utile legate de cursuri, lucrări, bibliografie etc.

  Sunt prezentate de asemeni legăturile către surse de informare utile atât pentru studenţi, cât şi pentru cadrele didactice.