07.12.2021

În atenția studenților și absolvenților

Specializările: Inginerie Industrială, Tehnologia  Construcțiilor de Mașini, Ingineria și Managementul Calității, Inginerie Biochimică, Ingineria Produselor Alimentare, Echipamente și Procese Industriale, Știința, Ingineria Produselor Alimentare Ecologice și Chimia Moleculelor Bioactive

Având în vedere colaborarea dintre Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și S.C. BARLETA SR.L., în cadrul proiectului PRO-PRACTICA, vă informăm cu privire la oferta de locuri de muncă a S.C. BARLETA S.R.L.

Posturi:

 1. inginer chimist ;
 2. inginer mecanic ;
 3. operator introducere, validare și prelucrare date ;
 4. conducător utlilaj (CNC).

Studenții și absolvenții interesați vor depune un CV la Departamentul Resurse Umane a S.C. BARLETA S.R.L., e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până pe data de 15.01.2022.

Pentru relații suplimentare referitoare la activitatea S.C. BARLETA S.R.L. puteți contacta următoarele cadre didactice :

Conf. dr. ing. Lăcrămioara RUSU (sala LIB, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. );

Conf. dr. ing. Maria-Crina RADU (sala BP 14, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).

 

 

 

12.05.2021

În atenția absolvenților

Specializările:

1.Tehnologia  Construcțiilor de Mașini

 1. Echipamente și Procese Industriale

Având în vedere colaborarea dintre Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și SC ALBRAU PROD SA, Onești,  în cadrul proiectului PRO-PRACTICA, vă informăm cu privire la oferta de angajare pentru postul de Inginer mecanic.

Studenții și absolvenții interesați vor transmite un CV la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până pe data de 30.07.2021.

Pentru relații suplimentare referitoare la profilul candidatului vă puteți adresa

d-nei Director General Ing. Luminița Martin (e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., tel. + 4 0372 706 480)

05.05.2022

ANUNȚ PRACTICĂ 2022

Studenții de la ciclul de studii licență, specializările: Inginerie Industrială, Tehnologia  Construcțiilor de Mașini , Ingineria și Managementul Calității, Inginerie Biochimică, Ingineria Produselor Alimentare, Echipamente și Procese Industriale (anii II și III)

și

Studenții de la ciclul de studii master, specializările: Știința și Ingineria Produselor Alimentare Ecologice, Chimia Moleculelor Bioactive (anii I și II)

pot efectua stagiul de practică la S.C. BARLETA S.R.L., în lunile iunie și iulie 2022.

Înscrierile pentru efectuarea stagiului de practică se fac până la data de 31.05.2022.

Persoane de contact:  

Conf. dr. ing. Lăcrămioara RUSU (sala LIB, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.);

Conf. dr. ing. Maria-Crina RADU (sala BP 14, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).

DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Domeniul: Inginerie energetică

Programul de studii: Echipamente și tehnologii moderne în energetică

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul I - semestrul 1
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Modelarea și simularea proceselor industriale UB01ETE11A 6 1   
2 Prelucrarea datelor experimentale UB01ETE12A 6 2   1
3 Organizarea și planificarea activităților de cercetare-dezvoltare UB01ETE13A 7 3  1    
4 Valorificarea superioară a resurselor UB01ETE14S 9 3  1     
5 Etică și integritate academică UB01ETE15A 2 1  
Anul I - semestrul 2
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Soluții moderne de realizare și conducere a stațiilor și posturilor de transformare UB01ETE21S 6 2  1  
2 Tehnici de elaborare si optimizare a bilanțurilor energetice UB01ETE22S 6 2
3 Tehnologii noi pentru realizarea, comanda și controlul funcționării rețelelor electrice UB01ETE23S 5 2  1  
4 Eficiență energetică UB01ETE24S 5 2   
5 Proiect de cercetare aplicativă 1 UB01ETE25S 4   2
6 Practică de cercetare UB01ETE26S  4        90

DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Domeniul: Inginerie energetică

Programul de studii: Echipamente și tehnologii moderne în energetică

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul II - semestrul 1
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Expertiza și auditarea energetică a clădirilor UB01ETE31S 7 2     1
2 Tehnologii eficiente de producere a diverselor forme de energie UB01ETE32S 7 2    1
3 Tehnici avansate pentru creșterea eficienței sistemelor de acționare electrică UB01ETE33S 6 2    1
4 Calitatea energiei electrice UB01ETE34S 6 2  1     
5 Proiect de cercetare aplicativă 2 UB01ETE35S 4   2
Anul II - semestrul 2
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Activitate de cercetare și proiectare UB01ETE41S 10    5
2 Practică pentru elaborarea disertației UB01ETE42S 10    4
3 Finalizarea disertației UB01ETE43S 10    5

DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Domeniul: Calculatoare și tehnologia informației

Programul de studii: Tehnologia informației

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul IV - semestrul 1
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Sisteme distribuite UB01CT701S 4 3     1   
2 Instrumente pentru dezvoltarea programelor UB01CT702S 4 2 1  
3 Sisteme tolerante la defecte UB01CT703S 4 2 1  
4 Informatică industrială/Sisteme CAD/CASE UB01CT704S 4 2  2 
5 Programare WEB/E-Commerce UB01CT705S 4 2  2 
6 Proiectare software UB01CT706S 3  2
7 Fiabilitate software UB01CT707S 3  1  1
8 Sisteme inteligente UB01CT708S 4  2  1
Anul IV - semestrul 2
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Sisteme de recunoaștere a formelor UB01CT801S 4 2  1  2   
2 Managementul proiectelor software UB01CT802S 2 2  
3 Aplicații integrate pentru intreprinderi UB01CT803S 3 2 2  
4 Sisteme incorporate/Sisteme de conducere a roboților UB01CT804S 4 2     2   
5 Ergonomie/Mentenanța sistemelor informatice UB01CT805S 3 3 1  
6 Elaborarea proiectului de diplomă UB01CT806S 4       4
7 Antreprenoriat/Metodologia proiectelor informatice. UB01CT807S 3  2     1
8 Practică pentru proiectul de diplomă UB01CT808S 7    

Subcategorii

 • Facultatea de inginerie
 • IMIM
 • IMSM
 • IMSI
 • ICA
 • ESC

  Bun venit pe site-ul

  Departamentului de Energetică şi Ştiinţa Calculatoarelor !

  Departamentul de Energetică şi Ştiinţa Calculatoareor face parte din structura Facultăţii de Inginerie a Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău.

  În site-ul departamentului, sunt prezentate domeniile şi programele de studiu coordonate, pentru ciclul de licenţă, master şi activitate de cercetare.

  Membrii departamentului sunt prezentaţi din punct de vedere profesional şi ştiinţific, pagina personală fiind în același timp un instrument de lucru pentru studenţi, aceştia găsind aici informaţiile utile legate de cursuri, lucrări, bibliografie etc.

  Sunt prezentate de asemeni legăturile către surse de informare utile atât pentru studenţi, cât şi pentru cadrele didactice.