PREZENTARE MASTER VALORIFICAREA RESURSELOR BIOLOGICE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

vrb1
vrb2

PREZENTARE INFORMATICA (initial)

Durata studiilor: 6 semestre (3 ani).                                                       Informatica in imagini
Forma de învăţământ: Învăţământ cu Frecvenţă (IF).
Diploma obţinută după absolvire: Diplomă de LICENŢĂ
Domeniul de studii:  Informatică                                                                 
Stadiul acreditării: Acreditat

Plan învăţământ: pdf
Grile de competenţe:

 • grila 1 pdf
 • grila 2 pdf

 

ANUL I, SEMESTRUL 1

Nr crt

Denumirea disciplinei

Credite

FV

1 Programare vizuală 6 E
2 Programare procedurală 5 E
3 Baze de date 5 E
4 Tehnologii web 5 E
5 Limba străină I O1 2 C
6 Educaţie fizică I O2 1 C
7 Bazele contabilităţii 5 E
8 Cybermarketing 4 E
ANUL I, SEMESTRUL 2

1 Arhitectura sistemelor de 
calcul
5 E
2 Algebră  5 E
3 Geometrie computaţională 5 E
4 Programare orientată pe 
obiecte
6 E
5 Algoritmi şi structuri de date 6 E
6 Limba străină II O3 2 C
7 Educaţie fizică II O4 1 C
8 Marketing 5 E
9 Analiza matematică II 5 E
 

 

 

 

ANUL II, SEMESTRUL I

Nr crt Denumirea disciplinei Credite FV
1 Logica computaţională 6 E

2 Dezvoltarea aplicaţiilor Web 6

E

3 Probabilităţi  şi statistică matematică 5

E

4 Limbaje formale şi automate 5

E

5

Algoritmica grafurilor 5 E
6

Limba străină I O1

2

C

7

Educaţie fizică I O2

1

C

8 Genetica generala 4 E
9 Tehnici de redactare 6 E
 
ANUL II, SEMESTRUL II

1 Metode de programare 5 E
2 Calcul numeric 5 E
3 Sisteme de gestiune a bazelor de date 5 E
4 Reţele de calculatoare 5 E
5 Tehnici avansate de programare 4

E

6 Practica 40 ore 3 C
7 Limba străină II O3 2 C
8 Educaţie fizică II O4 1 C
9 Introducere în mass-media 6 E
10 Birotica profesională 4 E
ANUL III, SEMESTRUL 1

Nr crt

Denumirea disciplinei

Credite

FV

1 Sisteme de operare 5 E
2 Algoritmi paraleli şi distribuiţi 5 E
3 Sisteme dinamice 4 E
4  Inteligenţă artificială 5 E
5 Ingineria programarii 4 E
6 Curs opţional O3 3 C
7 Curs opţional O5 4 C
8 Informatica industrială 6 E
 
ANUL III, SEMESTRUL 2
1

Cercetări operaţionale

5

E

2

Practica pt preg lucrării de licenţă 5

C

3 Tehnici de compilare 5 E

4

Curs opţional O1 5 C
5 Curs opţional O2 5 C
6 Curs opţional O4 5 C

Burse de studii sau cercetare în străinătate

 

DIVERSITATEA ȘI INTERCULTURALITATEA DEVIN
FUNDAMENTELE UNEI CARIERE DE SUCCES
CU SPRIJINUL NOSTRU! 
 
COMUNICAT de PRESĂ
 
Ministerul Educaţiei Naționale, prin Agenţia de Credite si Burse de Studii, anunţă lansarea concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite de alte state, în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2014/2015, pentru:
·         stagii de studii universitare de licenţă / de masterat / de doctorat (cu durata de 3 – 10luni);
·         studii universitare complete de licenţă /de masterat / de doctorat;
·         stagii de cercetare / specializare (cu durata de 3 – 10 luni);
·         cursuri de vară.
Persoanele care doresc să obţină o bursă de studii în străinătate trebuie să depună la Agenția de Credite și Burse de Studii un dosar de candidatură, întocmit conform Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursurilor naţionale pentru bursele de studii în străinătate, acordate în cadrul documentelor de colaborare bilaterală sau oferite în mod unilateral, aprobat prin OMEdC nr. 5541/2005, cu modificările si completările ulterioare.
Informații privind ofertele pentru anul universitar 2014/2015 (condiții de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite etc.) se găsesc în Comunicatele de presă afișate pe site-ul www.roburse.ro, la secțiunea Concursuri.


Credem în TINE! Te așteptăm să te perfecționezi în străinătate!
Pentru informaţii, datele de contact sunt:
Site: www.roburse.ro
Adresa: Str. Caransebes nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucuresti (sediul A.C.B.S.)
Telefon: 021/310.19.05
Fax: 021/310.22.17
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Pentru download fisiere acorduri bilaterale click aici

 

Evenimente proiect BLISS

În cadrul proiectului BLISS: Bacău and Lugano – Teaching Informatics for a Sustainable Society sunteţi invitaţi să participaţi luni, 11 aprilie 2016, la ora 12, în Sala Senatului, la dezbaterea PROs & CONs of SOCIAL MEDIA.

Începând cu ora 13, în holul Facultăţii de Ştiinţe veţi putea dialoga cu angajatorii, care vor prezenta oferta lor de joburi şi/sau programe de internship în cadrul unui TÂRG DE CARIERE.

Vă aşteptăm cu drag!

 
New! Please check out our activities and the logo contest here!

NEW!! Extended deadline for the logo graphic files delivery:
the 19th of January, 2014
Design Contest: Logo for the project BLISS -
Bacău and Lugano – Teaching Informatics
for a Sustainable Society”
Regulations:
The present regulations lay down the conditions of the contest for the design of a logo dedicated to the international project "Bacau and Lugano - Teaching Informatics for a Sustainable Society" (acronym BLISS), project developed by "Vasile Alecsandri" University of Bacau, Romania and Università della Svizzera italiana of Lugano, Switzerland. The project is co-financed by a grant from Switzerland, through the Swiss Contribution for the enlarged European Union.
Article 1. The competition is organized within the project "Bacau and Lugano - Teaching Informatics for a Sustainable Society" (BLISS) by "Vasile Alecsandri" University of Bacau and Università della Svizzera italiana of Lugano (referred, in what follows, as organizers).

Article 2. Participants will comply with the terms and conditions of this Regulations.
Article 3. Contestants must be students from “Vasile Alecsandri" University of Bacau or from Università della Svizzera italiana of Lugano, from any study programme and any form of education, in groups of no more than 3 members.
Article 4.  Contest rules
a)   
The design contest for the logo of BLISS aims to provide a graphic product that will represent the project throughout its implementation (September 2013 – August 2016);
b)  
The evaluation of the works will be done according to the criteria established by this Regulations, and the evaluation results will be posted on the website of the project.
c)   
Each team may submit up to two works that meet the criteria of this Regulations.
d)  
The competition will take place between 27 of November 2013 and 7 of January 2014. The best logo will be decided between 8 and 24 of January 2014, by a jury composed of representatives of the organizers.
e)  
Submission of works will be done on-line, in a dedicated section on the project website. For a fair-dealing of the works, each participating team will choose a pseudonym, made of 5 to 7 characters (letters and digits).
Article 5.
Assessment criteria
a)   
All submitted works will be sent in the vectorial format, 2D, preferably AI files (Adobe Illustrator), CS3 or any subsequent version, and in PNG format, as a result of the export from the original AI file. Other graphic design applications may be used, but those must be interoperable with Adobe Illustrator, in the sense of file import without altering or losing information.
b)  
All submitted works shall comply with both large and small areas printing, without loss of information and without impairment of quality graphic details.
c)   
All works may use processing of perspective drawing type, see http://help.adobe.com/en_US/illustrator/cs/using/illustrator_cs5_help.pdf.
d)  
The colors may belong to both RGB (Red, Green, Blue) and CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black), and any combination thereof.
e)   
It is allowed to apply transparency and any other graphic effects which are specific to the design of logos.
f)    
It is allowed to import graphics of .png, .jpg, .bmp type for further processing or inclusion in the construction of the graphic design. Author must hold the copyrights of the images.
g)  
The assessment will be done considering the following criteria: originality (50%), chromatics (20%), balanced weights of graphics in pixels density (resolution) and paper size (20%), accordance with the project theme (10%).
Article 6. By entering in the contest, the participants confirm that they agree with all the articles of the Regulations. The winning logo may be used by "Vasile Alecsandri" University of Bacău and Università della Svizzera italiana of Lugano throughout the project, both within the project and in any other related activities of BLISS. The members of the winning team agree that their names may be made ​​public and used for advertising purposes, without further obligations from the organizers.
Article 7. If any work in the competition violates the copyright legislation, full responsibility rests solely with the author(s).
Article 8
. If necessary, the winning team will accept minor modifications, on the demand of the organizers.


Concurs de design: logo pentru proiectul BLISS -
Bacău and Lugano – Teaching Informatics
for a Sustainable Society”


Regulament

Prezentul regulament stabileşte condiţiile de desfăşurare a concursului pentru crearea unui logo dedicat proiectului internațional “Bacău and Lugano – Teaching Informatics for a Sustainable Society” (acronym BLISS), proiect dezvoltat de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, România şi Università della Svizzera italiana din Lugano, Elveţia. Proiectul este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.
Art. 1 Concursul este organizat în cadrul proiectului “Bacău and Lugano – Teaching Informatics for a Sustainable Society” (BLISS) de către Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău şi Università della Svizzera italiana din Lugano (referite în continuare ca organizatori ai concursului).
Art. 2 Participanţii vor respecta termenii şi condiţiile prezentului regulament.
Art. 3 Au dreptul să participe studenţi ai Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău şi ai Università della Svizzera italiana din Lugano, de la toate programele de studii şi de la toate formele de învăţământ, în echipe formate din cel mult 3 membri.
Art. 4 Desfăşurarea concursului
a)    Concursul de design grafic pentru logoul proiectului BLISS are ca obiectiv obţinerea unui produs grafic ce va reprezenta proiectul pe toata durata desfăşurării sale (septembrie 2013 – august 2016);
b)   Evaluarea lucrărilor se va realiza în funcţie de criteriile stabilite prin prezentul regulament, iar rezultatele evaluării vor fi postate ulterior pe site-ul web al proiectului.
c)    Fiecare echipă va putea trimite maxim două lucrări care se încadrează în criteriile prezentului regulament.
d)   Concursul se va desfăşura pe perioada 27 noiembrie 2013 – 7 ianuarie 2014. Jurizarea se va realiza în perioada 8 – 24 ianuarie 2014, de către un juriu format din reprezentanți ai organizatorilor.
e)    Trimiterea lucrărilor se va face online, la secţiunea dedicată pe site-ul proiectului. Pentru secretizare, fiecare echipă participantă îşi va alege un pseudonim de concurs, format din 5-7 caractere (litere şi cifre).
Art. 5 Criterii de evaluare a lucrărilor
a)    Lucrările vor fi trimise în format vectorial, 2D, de preferinţă fişiere AI (Adobe Illustrator), CS3 sau orice versiune ulterioară, precum şi în format PNG, ca urmare a exportului din fişierul iniţial de tip AI. Se vor putea utiliza şi alte programe pentru design grafic, dar care să fie interoperabile cu Adobe Illustrator, în sensul importului de fişiere, fără a altera sau pierde informaţie.
b)   Lucrările trebuie să respecte cerinţele printării atât pe suprafeţe de dimensiuni mari, cât şi pe suprafeţe de dimensiuni mici, fără pierdere de informaţie şi fără alterarea calităţii detaliilor grafice.
c)    Lucrările pot utiliza prelucrări de tip perspective drawing, vezi http://help.adobe.com/en_US/illustrator/cs/using/illustrator_cs5_help.pdf.
d)   Culorile utilizate pot aparţine atât modelelor RGB (Red, Green, Blue), cât şi CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) şi orice combinaţie a acestora.
e)    Poate fi utilizată transparenţa şi orice alt efect grafic, specific design-ului de logo-uri.
f)     Poate fi utilizat importul de imagini grafice de tip .png, .jpg, .bmp, pentru prelucrarea ulterioară sau includerea în construcţia de design grafic. Autorul să deţină drepturile de autor aferente asupra imaginilor.
g)   Evaluarea se va realiza considerându-se următoarele criterii: originalitatea lucrării (50%), cromatica (20%), echilibrul ponderii elementelor grafice în densitatea de pixeli (rezoluţia) şi dimensiunea lucrării (20%), încadrarea în tematica proiectului (10%).
Art. 6 Prin înscrierea la concurs participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Lucrarea câştigătoareva putea fi utilizatăde către Universitatea “Vasile Alecsandri“ şi Università della Svizzera italiana din Lugano pe toată durata proiectului, atât în cadrul proiectului, cât şi în alte activităţi conexe acestuia, iar membrii echipei câştigătoare vor fi de acord ca numele lor să fie făcute publice, fără alte obligaţii din partea organizatorilor.
Art. 7 Încazul în care lucrările înscrise la concurs încalcă legea drepturilor de autor, întreaga responsabilitate revine exclusiv participanţilor.
Art. 8 Dacă este necesar, echipa câştigătoare va accepta mici modificări, la solicitarea organizatorilor.

Subcategorii

 • Stiinte - Anunturi
 • Biologie
  bio 1

  bio 1
  bio 1
 • Informatica
  info 1
  info 2
  info 3
 • Master IASTE
  ia 1
  ia 2
 • Matematica
  mate 1
  mate 2
  mate 3
 • Ecologie
  Calificare/Titlu de absolvire          EPM/Licențiat în știința mediului
  Nivel de studiu:          Licenţă
  Domeniu de studiu:          Știința mediului
  Program de studiu:          Ecologie și protecția mediului
  Numărul total de credite:          180
  Durată de studiu:          3 ani

   

  1 ·Identificarea şi utilizarea principalelor legităţi, noţiuni şi concepte specifice Ecologiei şi protecţiei mediului.
  · Utilizarea conexiunilor logice cu alte domenii ştiinţifice fundamentale conexe.
  ·Utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii şi tehnologiilor pentru activități de măsurare şi monitorizare.
  ·Identificarea alternativelor optime în vederea caracterizării ecologice corespunzătoare a factorilor de mediu şi elaborarea de măsuri privind protejarea acestora.
  ·Utilizarea aplicaţiilor specifice pentru prelucrarea, reprezentarea şi stocarea datelor de mediu.
  ·Analiza şi comunicarea informaţiilor cu caracter ştiinţific.
  Ocupaţii posibile: Agent ecolog; Analist de mediu; Asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului; Auditor de mediu; Consilier administrația publică; Consilier ecolog; Custode pentru arii protejate; Ecolog; Evaluator si auditor de mediu; Inspector de specialitate ecolog; Inspector pentru conformare ecologică; Inspector protecția mediului; Monitor mediul înconjurător; Muzeograf; Profesor în învățământul gimnazial; Ranger; Raportor ecolog; Referent de specialitate ecolog; Responsabil de mediu; Specialist documentație studii; Specialist în managementul deșeurilor;

  eco-1

  Absolvenţii programului de studii  pot continua studiile prin masterat în Valorificarea Resurselor Biologice si Protectia Mediului în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău.
  Pentru detalii și informații cu privire la disciplinele și planurile de învățământ, accesați link-urile de mai jos.