bio 1

bio 1
bio 1

Biologia în imagini

 
 
 1  2
 3  4
 5  6
 7  8
9
 

PREZENTARE BIOLOGIE

Forma de învăţământ: Învăţământ cu Frecvenţă (IF)
Diploma obţinută după absolvire: Diplomă de LICENŢĂ
Domeniul de studii:  Biologie                                                                 
Stadiul acreditării:Acreditat
Plan învăţământ actualizat 2017 - 2018: arhiva .zip aici
Plan învăţământ: pdf 
Grile de competenţe:
  • grila1   pdf 
  • grila2   pdf
ANUL I, SEMESTRUL 1

Nr.
crt.
Denumirea disciplinei

Credite

FV

1
Citologie vegetală
6
E
2
Sistematica nevertebratelor I (metazoare inferioare)
6
E
3
Histologie animală
6
E
4
Chimie generală
6
E
5
Matematică cu aplicaţii în biologie
3
C
6
Educaţie fizică I
1
A/R
7
Limba străină 1 (DO1)
3
C
ANUL I, SEMESTRUL 2

1
Morfologia şi anatomia plantelor
6
E
2
Sistematica nevertebratelor II (metazoare superioare)
6
E
3
Biofizică
6
E
4
Anatomia şi igiena omului
6
E
5
Educaţie fizică II
1
A/R
6
Operare pe calculator
3
C
7
Limba străină 2 (DO2)
3
C

ANUL II, SEMESTRUL 1

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Credite

FV

1
Biologie celulară
5
E
2
Sistematica criptogamelor
6
E
3
Sistematica vertebratelor I (anamniote)
6
E
4
Genetică generală
6
E
5
Biochimie
4
C
6
Limba străină 1 (DO1)
3
C
7
Educaţie fizică I
1
A/R
ANUL II, SEMESTRUL 2

1 Genetică umană
4
E
2
Sistematica fanerogamelor
5
E
3
Sistematica vertebratelor II (amniote)
6
E
4
Anatomie comparată
4
E
5
Hidrobiologie
5
E
6
Practică de teren 2 săptămâni x 30 ore
3
C
7
Limba străină 2 (DO2)
3
C
8
Educaţie fizică II
1
A/R

ANUL III, SEMESTRUL 1

Nr.
crt.
Denumirea disciplinei

Credite

FV

1
Fiziologie animală generală
 7
E
2
Ecologie generală
 7
 E 
3
Biotehnologii
 6 C
4
Fitopatologie / Fiziologia nutriției și dezvoltării plantelor (DO1)
 6
 C
5
Ocrotirea naturii / Biochimie ecologică (DO2)
 4
C
ANUL III, SEMESTRUL 2

1
Fiziologie vegetală generală
 4
 E
2
Funcţii de relaţii, nutriţie şi reproducere la animale
 4
 E
3
Evoluţionism
 3
 E
4
Microbiologie generală
 4
 E
5
Entomologie / Parazitologie (DO3)
 5
 C
6
Elaborarea lucrării de licenţă (2x30 ore=60 ore)
 10
 C