Admitere 2014

banner admitere

Download pliant admitere Facultatea de Stiinte 2014
Download afis admitere Facultatea de Stiinte 2014

Oferta educationala a Facultatii de Stiinte

Studii universitare de licenta: 

Facultatea

Domeniul de licenţă Programul de studii Acreditare/Autorizare provizorie (A/AP) Forma de invatamant Capacitate de scolarizare

Perioada de inscriere

Stiinte

Matematică Matematică A IF 40 14-27 iulie
Informatică

Informatică A IF 80
Informatică A IFR 75
Biologie Biologie A IF 50
Științe ale mediului Ecologie şi protecţia mediului AP

IF

40

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar A

IF

60

  

Calendar admitere - studii universitare de licenta 2014
          Prima sesiune 
 
- perioada de înscriere: 14-27 iulie 2014
- afişarea rezultatelor: 28 iulie 2014
- contestații: 28 iulie 2014
- confirmarea locului: 29- 31 iulie 2014
- afişarea rezultatelor după confirmare: 31 iulie 2014
 
 

Studii universitare de master: 

Facultatea

Domeniul de master

Programul de studii de master acreditat

Forma de invatamant

Capacitate de scolarizare

Perioada de inscriere

Stiinte

Biologie

Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului

IF

50

14-27 iulie

Matematică

Matematică didactică

IF

50

Informatică

Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie

IF

50

 

Calendar admitere - studii universitare de master 2014

   Prima sesiune

- perioada de înscriere: 14-27 iulie 2014;
- test de cunoştinţe în domeniu: 28 iulie 2014;
- afişarea rezultatelor: 28 iulie 2014;
- contestaţii: 29 iulie 2014;
- afişarea rezultatelor după contestaţii: 29 iulie 2014;
- confirmarea locului: 30-31 (până la ora 12:00) iulie 2014;
- afişarea rezultatelor după confirmare: 31 (după ora 17:00) iulie 2014.
 
Tematica si bibliografia test cunostinte in domeniu pentru admitere master

Orar anul universitar 2020 - 2021

Desfășurare activități didactice, la sediul Universității, începând cu data de 05 mai 2021

     • În baza Legii nr. 87/16.04.2021, pentru aprobarea OUG nr. 141/2020, privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale, nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 403 din 16 aprilie 2021, Partea I,
     • În urma avizului Direcției de Sănătate Publică Bacău, din data de 28 aprilie 2021,
     • Conform hotărârii Senatului Universitar din data de 29 aprilie 2021,

Începând de miercuri, 05 mai 2021, o parte din activitățile didactice practice se vor desfășura la sediul Facultății, după orarul afișat mai jos.
Rugăm studenții să nu se prezinte la sediul Facultății dacă prezintă simptome specifice COVID-19, să respecte regulile de distanțare și fluxurile marcate în Facultate.
Studenții care au nevoie de cazare se vor adresa serviciului social, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Informatii privind cererile de cazare, contracte se găsesc pe pagina universității https://www.ub.ro/studenti/camin.

 • ORAR Departament BEPM - descarcă
 • ORAR Departament Matematică - Informatică - toate activitățile vor fi în continuare online
 • ORAR DPPD - toate activitățile vor fi în continuare online

 

Lista îndrumatorilor de an

Biologie, Ecologie și Protecția mediului

Matematică și Informatică

 

Studii universitare de master semestrul II, anul universitar 2020-2021

Informatica aplicata in stiinta si tehnologie - an I

Biologie medicala

VRBPM

 

Studii universitare de licență semestrul II, anul universitar 2020-2021

Biologie

Informatica (Zi)

Informatica (IFR)

Matematica (Zi)

 

Studii universitare de master semestrul I, anul universitar 2020-2021

Informatica aplicata in stiinta si tehnologie - an I

Informatica aplicata in stiinta si tehnologie - an II

Biologie medicala

VRBPM

 

Studii universitare de licență semestrul I, anul universitar 2020-2021

Biologie

Informatica (Zi)

Informatica (IFR)

Matematica (Zi)


Studii universitare de master semestrul II, anul universitar 2019-2020

Informatica aplicata in stiinta si tehnologie

Informatica aplicata

Biologie medicala

VRBPM

 

Studii universitare de licență semestrul II, anul universitar 2019-2020

Biologie

Informatica (Zi)

Informatica (IFR)

Matematica (Zi)

 

Studii universitare de master semestrul I, anul universitar 2019-2020

Informatica aplicata in stiinta si tehnologie

Informatica aplicata

Biologie medicala

VRBPM

 

Studii universitare de licență semestrul I, anul universitar 2019-2020

Biologie

Informatica (Zi)

Matematica (Zi)

 


Anul Universitar 2018 - 2019

Studii universitare de licență semestrul II, anul universitar 2018-2019

Biologie - Invățământ cu frecvență

Informatica - Invățământ cu frecvență

Matematica - invatamant cu frecventa

Informatica - Învățământ cu frecvență redusă

Studii universitare de master semestrul II, anul universitar 2018-2019

Informatica Aplicata - Anul I si Anul II

Biologie Medicala

Valorificarea Resurselor Biologice si Protectia Mediului

 

Studii universitare de licență semestrul II 2017-2018

Biologie - Invățământ cu frecvență

Ecologia si Protectia mediului - Invățământ cu frecvență

Informatica - Invățământ cu frecvență

Matematica - invatamant cu frecventa

Informatica - Învățământ cu frecvență redusă

Studii universitare de master semestrul II 2017-2018

Informatica Aplicata - Anul I

Informatica Aplicata in Stiinte si Tehnologie - Anul II

Matematica Didactica - Anul II

Biologie Medicala

Valorificarea Resurselor Biologice si Protectia Mediului

Cercetare

Cercetarea științifică este o componentă de bază a activității Facultăţii de Ştiinţe, din cadrul Universității Vasile Alecsandri din Bacău.

Facultatea de Ştiințe are în componență:

Centrul de Cercetare  Matematică şi Informatică”;
Centrul de Cercetare „Resursele Mediului şi Biotehnologii";
Centrul de cercetare in domeniul Ştiințelor educației PERFORMED.

DNA-1

by renjith krishnan  / FreeDigitalPhotos.net

COMPUTER-2

by bplanet FreeDigitalPhotos.net

 

Rapoarte de cercetare ale Facultatii de Stiinte:

Pentru anul 2023

Pentru anul 2022

Pentru anul 2021

Pentru anul 2020

Pentru anul 2019

Pentru anul 2018

Pentru anul 2017

Pentru anul 2016

Planuri de cercetare ale Facultatii de Stiinte:

Pentru anul 2024

Pentru anul 2023

Pentru anul 2022

Pentru anul 2021

Pentru anul 2020

Pentru anul 2019

Pentru anul 2018

Pentru anul 2017

Pentru anul 2016 

Rezultatele activității de cercetare științifică se concretizează în:

Studenții noștri sunt bine integrați în activitatea de cercetare la nivelul departamentelor, interdisciplinaritatea având totodată un rol determinant spre în obținerea unor rezultate cu un înalt nivel calitativ.

Bilogie, Ecologie si Protectia Mediului

BLISS: Bacău and Lugano – Teaching Informatics for a Sustainable Society

Proiectul “Bacău şi Lugano – Predarea Informaticii pentru o Societate Sustenabilă” (acronim BLISS) urmăreşte să promoveze parteneriatul între Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, România (UB) şi Università della Svizzera italiana din Lugano, Elveţia (USI), cu scopul de a se focaliza pe probleme şi tendinţe care privesc toate aspectele relative la Informatică: educaţie, cercetare, finanţare, dezvoltarea carierelor şi politici specifice.
Cu susţinerea oferită de cunoştinţele şi experienţa USI în acest domeniu, UB îşi va îmbunătăţi capacitatea de a pregăti absolvenţi cu abilităţile necesare astăzi pe piaţa muncii şi va creşte vizibilitatea cercetărtorilor români în spaţiul european al cercetării. În plus, colaborarea dintre cele două universităţi va permite cercetătorilor să abordeze probleme legate de dezvoltarea durabilă, egalitate de şanse şi incluziune socială.

Scopul BLISS

Scopul proiectului “Bacău şi Lugano – predarea Informaticii pentru o Societate Sustainabilă” este de a promova parteneriatul dintre Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău şi Università della Svizzera italiana din Lugano, Elveţia, pentru a dezvolta capacitatea de cercetare şi a creşte atractivitatea programelor educaţionale ale partenerului român în domeniul Informaticii. Pe termen lung, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău îşi va aduce contribuţia la rezolvarea unor probleme prioritare ale societăţii, prin pregătirea unor specialişti foarte buni în informatică şi prin furnizarea unor soluţii ICT pentru necesităţile specifice ale judeţului Bacău.
 
Obiectivele BLISS
 
1.    Dezvoltarea procesului educaţional în UVAB, având drept urmare:
 • Abordări inovative, interdisciplinare în predarea informaticii şi experienţe de învăţare bazată pe proiecte.
 • Un curriculum actualizat pentru ciclul de licenţă.
 • Iniţierea unui program comun de master (în limba engleză), în domeniul Informaticii pentru mediu.
2.    Dezvoltarea procesului de cercetare în UVAB, cu următoarele rezultate:
 • Realizarea unor activităţi comune de cercetare ale USI şi UVAB.
 • Iniţierea unor cercetări inovative, multidisciplinare.
 • Pregătirea unei propuneri de cercetare comune, interdisciplinare şi participarea la o competiţie internaţională.
3.    Cunoaşterea reciprocă a aspectelor culturale şi economice din Elveţia şi România şi susţinerea dezvoltării durabile a societăţii prin: 
 • Creşterea gradului de conştientizare a studenţilor de la UVAB şi USI asupra problemelor actuale ale societăţii şi asupra necesităţii unei abordări durabile în dezvoltarea economică.
 • Creşterea gradului de responsabilitate socială a UVAB şi încurajarea relaţiilor dintre mediul academic şi cel de afaceri.
Pentru detalii, accesați site-ul dedicat

Subcategorii

 • Stiinte - Anunturi
 • Biologie
  bio 1

  bio 1
  bio 1
 • Informatica
  info 1
  info 2
  info 3
 • Master IASTE
  ia 1
  ia 2
 • Matematica
  mate 1
  mate 2
  mate 3
 • Ecologie
  Calificare/Titlu de absolvire          EPM/Licențiat în știința mediului
  Nivel de studiu:          Licenţă
  Domeniu de studiu:          Știința mediului
  Program de studiu:          Ecologie și protecția mediului
  Numărul total de credite:          180
  Durată de studiu:          3 ani

   

  1 ·Identificarea şi utilizarea principalelor legităţi, noţiuni şi concepte specifice Ecologiei şi protecţiei mediului.
  · Utilizarea conexiunilor logice cu alte domenii ştiinţifice fundamentale conexe.
  ·Utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii şi tehnologiilor pentru activități de măsurare şi monitorizare.
  ·Identificarea alternativelor optime în vederea caracterizării ecologice corespunzătoare a factorilor de mediu şi elaborarea de măsuri privind protejarea acestora.
  ·Utilizarea aplicaţiilor specifice pentru prelucrarea, reprezentarea şi stocarea datelor de mediu.
  ·Analiza şi comunicarea informaţiilor cu caracter ştiinţific.
  Ocupaţii posibile: Agent ecolog; Analist de mediu; Asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului; Auditor de mediu; Consilier administrația publică; Consilier ecolog; Custode pentru arii protejate; Ecolog; Evaluator si auditor de mediu; Inspector de specialitate ecolog; Inspector pentru conformare ecologică; Inspector protecția mediului; Monitor mediul înconjurător; Muzeograf; Profesor în învățământul gimnazial; Ranger; Raportor ecolog; Referent de specialitate ecolog; Responsabil de mediu; Specialist documentație studii; Specialist în managementul deșeurilor;

  eco-1

  Absolvenţii programului de studii  pot continua studiile prin masterat în Valorificarea Resurselor Biologice si Protectia Mediului în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău.
  Pentru detalii și informații cu privire la disciplinele și planurile de învățământ, accesați link-urile de mai jos.