Publicații științifice

Publicații științifice ale Facultății de Științe

Scientific Studies and Research. Series Mathematics and Informatics

Scientific Study & Research - Biology

 

Cărți

Coperta marul pasiune si afacere Ioan Rati small

 

 Raţi Ioan Viorel - Mărul - pasiune și afacere, Editura Moldavia, 2001

 

Coperta Catina Alba in exploatatii agricole new small

 Raţi Ioan Viorel, Raţi Luminiţa - Cătina albă în exploataţii agricole, sub egida Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, Ed. Fundaţia Naţională „Satul Românesc”, Bucureşti, 2003

Alegeri

ALEGERI MANDAT 2023/2024 - 2028/2029

Alegerile cadrelor didactice pentru formarea Consiliului Facultății de Științe, mandatul 2023/2024 – 2028/2029, vor avea loc în ziua de 17 ianuarie 2024, orele 11-13 în sala D206 (sala de Consiliu).
Propunerile departamentelor sunt următoarele:

     Departamentul de Matematică și Informatică
          -    Conf. univ. dr. Cerasela CRIȘAN
          -    Conf. univ. dr. Marcelina MOCANU
          -    Lect. univ. dr. Roxana ARDELEANU

     Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția mediului
          -   Conf. univ. dr. Camelia URECHE
          -   Lect. univ. dr. Roxana VOICU

     Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
          -   Conf. univ. dr. Carmen POPESCU

Calendarul alegerilor pentru Directori de departamente și membrii în Consiliile departamentelor:

 • 01.09.2023 - 10.09.2023 depunerea candidaturilor pentru Directorii de departamente și membrii Consiliilor departamentelor;
 • 20.09.2023 desfășurarea alegerilor pentru Directorii de departamente și membrii Consiliilor departamentelor
 • 21.09.2023 ședința Consiliului Facultății de Științe

Lista candidaților înscriși pentru funcțiile de conducere ale departamentelor

Departamentul de Matematică și Informatică

 

Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic


LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU FUNCȚIILE DE DIRECTOR DE DEPARTAMENT

MANDATUL 2019/2020 - 2023/2024

 

Departamentul de Matematică și Informatică

Conf.univ.dr. Marcelina Cristina MOCANU    Curriculum Vitae    Plan managerial

 

Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

Conf.univ.dr. Camelia URECHE    Curriculum Vitae    Plan managerial

 

Publicat: 10 septembrie 2019

Videoclipuri

Studenti 2017 - Prezentare Informatică

 

Ancuta Ojoc - Prezentare Informatică

Prezentare Departament Biologie

 

Javier Iglesias Faura, Student ERASMUS - Spania


Prof. Utku Köse, Universitatea din Uşak, Turcia

Colinde - studenții din anul I, Matematică

Elena Alexandra Boisteanu, Informatică

Lect. dr. Iulian Furdu, scurtă prezentare Informatică frecvență redusă

Studii universitare de master

Programele universitare de master ale Facultății de Științe
 
 
3. STRUCTURA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
 
3.1. DISCIPLINE DE STUDIU DBEPM
VRBPM ANUL I
ANUL II
BIOLOGIE MEDICALA ANUL I
ANUL II
DMI
INFORMATICĂ APLICATA ANUL I
ANUL II
DPPD
 
3.2.  REZUMATELE FIȘELOR DISCIPLINELOR  DBEPM
VRBPM ANUL I
ANUL II
BIOLOGIE MEDICALA ANUL I
ANUL II
DMI
INFORMATICĂ APLICATA ANUL I
ANUL II
DPPD

 
3. STRUCTURA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
 
3.1. DISCIPLINE DE STUDIU DBEPM
VRBPM ANUL I
ANUL II
BIOLOGIE MEDICALA ANUL I
ANUL II
DMI
INFORMATICĂ APLICATA ANUL I
ANUL II
DPPD
 
3.2.  REZUMATELE FIȘELOR DISCIPLINELOR  DBEPM
VRBPM ANUL I
ANUL II
BIOLOGIE MEDICALA ANUL I
ANUL II
DMI
INFORMATICĂ APLICATA ANUL I
ANUL II
DPPD

Program de studii

Structura anului

universitar

2019-2020

Rezumate

fișe

discipline

Informatică aplicată Structura IA

 Rezumate IA

IAST Structura IAST Rezumate IAST
VRBPM Structura VRBPM

 Rezumate VRBPM       

Biologie medicală Structura BM  Rezumate BM

Studii universitare de licenta

Programele de studii de licență ale Facultății de Științe
 
Stiinte
 

 

 
 
2. STRUCTURA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
 
2.1. DISCIPLINE DE STUDIU DBEPM
BIOLOGIE ANUL I
ANUL II
ANUL III
DMI
MATEMATICĂ ANUL I
ANUL II
ANUL III
INFORMATICĂ ANUL I
ANUL II
ANUL III
INFORMATICĂ - FR ANUL I
ANUL II
ANUL III
DPPD
 
2.2.  REZUMATELE FIȘELOR DISCIPLINELOR  DBEPM
BIOLOGIE ANUL I
ANUL II
ANUL III
DMI
MATEMATICĂ ANUL I
ANUL II
ANUL III
INFORMATICĂ ANUL I
ANUL II
ANUL III
INFORMATICĂ - FR ANUL I
ANUL II
ANUL III
DPPD
 

 

 
2. STRUCTURA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
 
2.1. DISCIPLINE DE STUDIU DBEPM
BIOLOGIE ANUL I
ANUL II
ANUL III
DMI
MATEMATICĂ ANUL I
ANUL II
ANUL III
INFORMATICĂ ANUL I
ANUL II
ANUL III
INFORMATICĂ - FR ANUL I
ANUL II
ANUL III
DPPD
 
2.2.  REZUMATELE FIȘELOR DISCIPLINELOR  DBEPM
BIOLOGIE ANUL I
ANUL II
ANUL III
DMI
MATEMATICĂ ANUL I
ANUL II
ANUL III
INFORMATICĂ ANUL I
ANUL II
ANUL III
INFORMATICĂ - FR ANUL I
ANUL II
ANUL III
DPPD

Program de studii

Structura anului

universitar

2019-2020

Rezumate

fișe

discipline

Informatică Structura Informatica  Rezumate Informatica
Matematică Structura Matematica  Rezumate Matematica
Biologie Structura Biologie  Rezumate Biologie


Subcategorii

 • Stiinte - Anunturi
 • Biologie
  bio 1

  bio 1
  bio 1
 • Informatica
  info 1
  info 2
  info 3
 • Master IASTE
  ia 1
  ia 2
 • Matematica
  mate 1
  mate 2
  mate 3
 • Ecologie
  Calificare/Titlu de absolvire          EPM/Licențiat în știința mediului
  Nivel de studiu:          Licenţă
  Domeniu de studiu:          Știința mediului
  Program de studiu:          Ecologie și protecția mediului
  Numărul total de credite:          180
  Durată de studiu:          3 ani

   

  1 ·Identificarea şi utilizarea principalelor legităţi, noţiuni şi concepte specifice Ecologiei şi protecţiei mediului.
  · Utilizarea conexiunilor logice cu alte domenii ştiinţifice fundamentale conexe.
  ·Utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii şi tehnologiilor pentru activități de măsurare şi monitorizare.
  ·Identificarea alternativelor optime în vederea caracterizării ecologice corespunzătoare a factorilor de mediu şi elaborarea de măsuri privind protejarea acestora.
  ·Utilizarea aplicaţiilor specifice pentru prelucrarea, reprezentarea şi stocarea datelor de mediu.
  ·Analiza şi comunicarea informaţiilor cu caracter ştiinţific.
  Ocupaţii posibile: Agent ecolog; Analist de mediu; Asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului; Auditor de mediu; Consilier administrația publică; Consilier ecolog; Custode pentru arii protejate; Ecolog; Evaluator si auditor de mediu; Inspector de specialitate ecolog; Inspector pentru conformare ecologică; Inspector protecția mediului; Monitor mediul înconjurător; Muzeograf; Profesor în învățământul gimnazial; Ranger; Raportor ecolog; Referent de specialitate ecolog; Responsabil de mediu; Specialist documentație studii; Specialist în managementul deșeurilor;

  eco-1

  Absolvenţii programului de studii  pot continua studiile prin masterat în Valorificarea Resurselor Biologice si Protectia Mediului în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău.
  Pentru detalii și informații cu privire la disciplinele și planurile de învățământ, accesați link-urile de mai jos.