Cercetare

Cercetarea științifică este o componentă de bază a activității Facultăţii de Ştiinţe, din cadrul Universității Vasile Alecsandri din Bacău.

Facultatea de Ştiințe are în componență:

Centrul de Cercetare  Matematică şi Informatică”;
Centrul de Cercetare „Resursele Mediului şi Biotehnologii";
Centrul de cercetare in domeniul Ştiințelor educației PERFORMED.

DNA-1

by renjith krishnan  / FreeDigitalPhotos.net

COMPUTER-2

by bplanet FreeDigitalPhotos.net

 

Rapoarte de cercetare ale Facultatii de Stiinte:

Pentru anul 2021

Pentru anul 2020

Pentru anul 2019

Pentru anul 2018

Pentru anul 2017

Pentru anul 2016

Planuri de cercetare ale Facultatii de Stiinte:

Pentru anul 2022

Pentru anul 2021

Pentru anul 2020

Pentru anul 2019

Pentru anul 2018

Pentru anul 2017

Pentru anul 2016 

Rezultatele activității de cercetare științifică se concretizează în:

Studenții noștri sunt bine integrați în activitatea de cercetare la nivelul departamentelor, interdisciplinaritatea având totodată un rol determinant spre în obținerea unor rezultate cu un înalt nivel calitativ.