Admitere

Admitere Facultatea de Stiinte

Index articole

ADMITERE 2022

SESIUNEA IULIE

DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

 

CALENDARUL ADMITERII – PRIMA SESIUNE 2022 

Studii universitare de LICENŢĂ

 • perioada de înscriere: 4-28 iulie 2022; platforma de admitere se deschide pe 4 iulie 2022 la ora 10 si se închide pe 28 iulie 2022 la ora 16;
 • afișarea rezultatelor: 29 iulie 2022 ora 16;
 • contestații: 30 iulie 2022;
 • afișarea rezultatelor după contestații: 1 august 2022 ora 12;
 • confirmarea locului 1 august 2022 ora 12– 10 august 2022 ora 16;
 • afișarea rezultatelor după confirmare: 11 august 2022 ora 16.

 

CONDIȚII DE ADMITERE

 

Admiterea se face pe bază de concurs.

Gruparea de programe de studii a admiterii este următoarea:

 • Matematică – Informatică;
 • Biologie.

Un candidat poate depune câte un singur dosar de înscriere pentru fiecare grupare pe programe de studii.

Taxa de înscriere este de 100 lei/dosar.

Admiterea se face în ordinea: opțiune, medie. Candidatul respins la prima opțiune poate ocupa un loc dintre cele rămase libere, de la următoarele opțiuni menționate în fișa de înscriere.

Durata școlarizării la toate programele de studii este de 3 ani.

Forma de învățământ: învățământ cu frecvență (IF) și IFR (numai pentru Informatică).

Proba de concurs costă în completarea la sediul Facultății de Științe a unui eseu motivațional, probă eliminatorie, notat cu Admis/Respins.

Numărul dosarului de concurs este elementul de identificare a candidatului pe parcursul concursului de admitere.

Ierarhizarea candidaților admiși se realizează pe baza Mediei la examenul de Bacalaureat sau echivalent. La medii egale, departajarea se realizează după următoarele criterii, în ordine:

 1. Nota la prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat;
 2. Nota la a doua probă scrisă a examenului de Bacalaureat, diferită de limba maternă;
 3. Media finală a anilor de liceu.

Candidații care nu au posibilitatea înscrierii online se pot prezenta la sediul Facultății de Științe în perioada 4-28 iulie 2022 astfel:

 • luni-vineri - intervalul orar 9-15,
 • sâmbătă - intervalul orar 9-12.

 

Studii universitare de MASTER

 • perioada de înscriere: 4-26 iulie 2022; platforma de admitere se deschide pe 4 iulie 2022 la ora 10 si se închide pe 26 iulie 2022 la ora 16;
 • test de cunoștințe: 27 iulie 2022;
 • afișarea rezultatelor: 29 iulie 2022 ora 16;
 • contestații: 30 iulie 2022;
 • afișarea rezultatelor după contestații: 1 august 2022 ora 12;
 • confirmarea locului 1 august 2022 ora 12– 10 august 2022 ora 16;
 • afișarea rezultatelor după confirmare: 11 august 2022 ora 16.

 

CONDIȚII DE ADMITERE

 

Durata studiilor la toate programele de studii este de 2 ani.

Forma de învățământ: învățământ cu frecvență (IF).

Gruparea de programe de studii a admiterii este următoarea:

 • Matematică didactică – Informatică aplicată în științe și tehnologie;
 • Biologie medicală - Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului.

Un candidat poate depune un singur dosar de înscriere, putând opta pentru unul sau mai multe programe de studii (specializări) de master din aceeași grupare.

Admiterea se face în ordinea: opțiune, medie. Candidatul respins la prima opțiune poate ocupa un loc dintre cele rămase libere la următoarele opțiuni menționate în fișa de înscriere.

Numărul dosarului de concurs este elementul de identificare a candidatului pe parcursul concursului de admitere.

Media generală de admitere (calculată cu 2 zecimale, fără rotunjire) se obține din:

 • Media examenului de licență – 40%;
 • Nota la testul de cunoștințe de specialitate – 60%.

La medii egale, departajarea se realizează după următoarele criterii, în ordine:

 • Nota la testul de cunoștințe de specialitate;
 • Media generală (aritmetică) a anilor de studii de licență sau echivalente.

 

Candidații care nu au posibilitatea înscrierii online se pot prezenta la sediul Facultății de Științe în perioada 4-26 iulie 2022 astfel:

 • luni-vineri - intervalul orar 9-15,
 • sâmbătă - intervalul orar 9-12.

 

Urmăriţi permanent:
     admitere.ub.ro
     www.ub.ro/academic/admitere
     https://admitere.ub.ro/admitere-2022-facultatea-de-stiinte-universitatea-bacau/

 
TEMATICA ADMITERE MASTER

          - Tematica admitere master - IAST - descarca
          - Tematica admitere master - MD - descarca
          - Tematica admitere master - BM - descarca
          - Tematica admitere master - VRBPM - descarca