Calificare/Titlu de absolvire          EPM/Licențiat în știința mediului
Nivel de studiu:          Licenţă
Domeniu de studiu:          Știința mediului
Program de studiu:          Ecologie și protecția mediului
Numărul total de credite:          180
Durată de studiu:          3 ani

 

1 ·Identificarea şi utilizarea principalelor legităţi, noţiuni şi concepte specifice Ecologiei şi protecţiei mediului.
· Utilizarea conexiunilor logice cu alte domenii ştiinţifice fundamentale conexe.
·Utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii şi tehnologiilor pentru activități de măsurare şi monitorizare.
·Identificarea alternativelor optime în vederea caracterizării ecologice corespunzătoare a factorilor de mediu şi elaborarea de măsuri privind protejarea acestora.
·Utilizarea aplicaţiilor specifice pentru prelucrarea, reprezentarea şi stocarea datelor de mediu.
·Analiza şi comunicarea informaţiilor cu caracter ştiinţific.
Ocupaţii posibile: Agent ecolog; Analist de mediu; Asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului; Auditor de mediu; Consilier administrația publică; Consilier ecolog; Custode pentru arii protejate; Ecolog; Evaluator si auditor de mediu; Inspector de specialitate ecolog; Inspector pentru conformare ecologică; Inspector protecția mediului; Monitor mediul înconjurător; Muzeograf; Profesor în învățământul gimnazial; Ranger; Raportor ecolog; Referent de specialitate ecolog; Responsabil de mediu; Specialist documentație studii; Specialist în managementul deșeurilor;

eco-1

Absolvenţii programului de studii  pot continua studiile prin masterat în Valorificarea Resurselor Biologice si Protectia Mediului în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău.
Pentru detalii și informații cu privire la disciplinele și planurile de învățământ, accesați link-urile de mai jos.

PREZENTARE ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI

Durata studiilor: 6 semestre (3 ani)
Forma de învăţământ: Învăţământ cu Frecvenţă (IF)
Diploma obţinută după absolvire: Diplomă de LICENŢĂ
Domeniul de studii:  Știința mediului                                                                 
Stadiul acreditării:Acreditat

Plan învăţământ 2017 - 2018: pdf

Plan învăţământ: pdf 
Grile de competenţe:

  • grila 1 pdf
  • grila 2 pdf
ANUL I, SEMESTRUL 1

Nr.

crt.

Denumirea disciplineiCrediteFV1
Geografie fizică şi umană generală
5
E
2
Fizica mediului
5
E
3
Biologie vegetală
5
E
4
Biologie animală
5
E
5
Chimie generală
5
C
6
Matematică cu aplicaţii în biologie
3
C
7
Educaţie fizică I
2
A/R
8
Limba străină 1 (DO1)
2
C
ANUL I, SEMESTRUL 2

1
Geografia mediului
6
E
2
Chimia mediului
6
E
3
Taxonomie vegetală
6
E
4
Taxonomie animală
6
E
5
Informatică
4
C
6
Educaţie fizică II
2
A/R
7
Limba străină 2 (DO2)
2
C

ANUL II, SEMESTRUL 1

Nr.
crt.
Denumirea disciplinei


Credite


FV


1
Biochimie generală
6
C
2
Ecologie generală
6
E
3
Fitosociologie şi vegetaţia României
5
C
4
Poluarea şi protecţia mediului
5
C
5
Atmosfera şi calitatea aerului
6
E
6
Limba străină 1 (DO1)
2
C
7
Educaţie fizică I
2
A/R
ANUL II, SEMESTRUL 2

1
Anatomia şi igiena omului
5
E
2
Metodologia întocmirii studiilor de impact
5
C
3
Ecofiziologie vegetală
5
E
4
Dreptul mediului, legislaţii, politici şi strategii
5
E
5
Hidrobiologie
6
E
6
Practică de teren 2 săptămâni x 30 ore
3
C
7
Limba străină 2 (DO2)
1
C
8
Educaţie fizică II
2
A/R

ANUL III, SEMESTRUL 1

Nr.

crt.

Denumirea disciplineiCrediteFV1
Gestiunea resurselor de apă
5
C
2
Ecofiziologie animală
5
E
3 Biologia şi ecologia paraziţilor vegetali
5
C
4
Monitoring ecologic
5
E
5
Managementul biodiversităţii şi ecodiversităţii
5
E
6
Genetică ecologică
5
E
ANUL III, SEMESTRUL 2

1
Ştiinţa solului
4
C
2
Microbiologie
5
E
3
Etologie
3
C
4
Ecotoxicologie
4
E
5
Ecosisteme / Ecologia populațiilor (DO1)
5
E
6
Statistică ecologică / Modelarea proceselor ecologice (DO2)
4
C
7
Elaborarea lucrării de licenţă (2 x 30 ore= 60 ore)
5
C