PROGRAME DE STUDII

Facultatea de Știinte coordonează 5 programe de studii universitare de licență și 4 programe de studii universitare de master

 - Programe de studii de licenta

 - Programe de studii de master

Programele de studii universitare de licență, cu durata de 3 ani sunt:

·         Biologie
·         Informatica - învățământ cu frecvență
·         Informatica - frecvență redusă
·         Matematică

Programele de studii de master, cu durata de 2 ani sunt :

·         Informatica aplicată în știinte şi tehnologie – învățământ cu frecvență – acreditat
·         Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului – învățământ cu frecvență – acreditat
·         Matematică didactică
·         Biologie medicală  – învățământ cu frecvență – acreditat

Programe de conversie profesională în domeniul BIOLOGIE: 

  • 3 semestre – pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar având ca domeniu fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă domeniul Ştiinţe exacte (Fizică, Chimie); 
  • 4 semestre – pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar având domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă diferit de domeniul Ştiinţe exacte.

Programe de conversie profesională în domeniul MATEMATICA: 

  • pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar având ca domeniu fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă Ştiinţe exacte, Fizică, Chimie sau Informatică are ca durata 3 semestre;
  • pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar având domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă diferit de domeniul Ştiinţe exacte are durata de 4 semestre.