ÎN ATENȚIA STUDENTILOR DIN ANUL I DE LA PROGRAMUL DE CONVERSIE PROFESIONALĂ EFS- afișat 14.02.2023

 

ÎN ATENȚIA CURSANȚILOR LA PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

Anunt sesiune extraordinara an terminal septembrie 2022 - pentru detalii apasă aici

 Anunt sesiune extraordinara reexaminări pentru studenții anului I și II septembrie 2022 - pentru detalii apasă aici

 Sesiune extraordinară de reexaminări pentru anii terminali, septembrie 2022

În data de 30.08.2022 s-a aprobat o sesiune extraordinară de reexaminari pentru studentii din anii terminali (nivel licenta, master și conversie profesională) în perioada 05-06.09.2022. Pot beneficia de această aprobare doar studenții care mai au maxim 4 examene nepromovate, în vederea absolvirii studiilor studiilor.

Studentii vor lua legatura cu cadrele didactice examinatoare pt. stabilirea datei si orei de sustinere. Data și ora vor fi scrise și semnate pe cerere de catre cadrul didactic examinator.

Reexaminările se susțin cu cerere tip către decan (cerere student alte solicitări https://www.ub.ro/smss/studenti/formulare-necesare), cerere tip de reexaminare https://www.ub.ro/smss/studenti/formulare-necesare  și chitanță de 50 lei/ disciplină (an curent) respectiv 75 lei/ disciplină (an anterior).

Cererile și dovada plății se vor depune la secretariatul facultății, până la data de 02.09.2022, ora 13.00 (termen limită).

Nicio reexaminare nu se va susține fără verificarea de către secretariat a situației școlare a studenților solicitanți, a documentelor depuse pentru reexaminare și fără aprobarea cererilor de către decanul facultății.

 

Legături utile