NOUANUNȚ IMPORTANTNOU

 

 

INVITATIE SSS Bacau 2021

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății organizează Ediția a XVI-a a Sesiunii Stiințifice Studentesti cu genericul "Cercetări Interdisciplinare în Formarea Viitorilor Specialiști în Domeniul Știința Sportului și Educației Fizice" ce se va desfășura în mediul on-line pe platforma M-TEAMS a Universității "Vasile Alecsandri" din Bacău, în data de 27 mai 2021.

Pentru detalii și informații privind înscrierea participanților și desfășurarea evenimentului științific, accesați link-ul.

Invitatia este adresata tuturor studentilor facultatii de profil si cu deosebire celor din anii finali pentru prezentarea stadiului lucrarii de licenta/absolvire si disertatie.

Pentru detalii și informații privind programul evenimentului științific, accesați link-ul.

Vă așteptăm cu interes în competiția științifică studențească !

 

DESFĂȘURARE ACTIVITĂȚI DIDACTICE PRACTICE ÎNCEPÂND CU DATA DE 05 MAI 2021

  • În baza Legii nr. 87/16.04.2021, pentru aprobarea OUG nr. 141/2020, privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale, nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 403 din 16 aprilie 2021, Partea I,
  • În urma avizului Direcției de Sănătate Publică Bacău, din data de 28 aprilie 2021,
  • Conform hotărârii Senatului Universitar din data de 29 aprilie 2021,

începând de miercuri, 05 mai 2021, o parte din activitățile didactice practice se vor desfășura la sediul Universității, după orarul afișat de fiecare facultate.

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR SPORTIVI DE PERFORMANȚĂ


ANUNȚ IMPORTAN

Vă informăm că s-au afișat informațiile cu burse studenți pe  semestrul 1, 2020-2021 - afișat 17.10.2020

 

Cererile pentru efectuare an suplimentar, reinmatriculare, echivalare studii, se transmit pe adresa de e-mail a facultatii pana la data de 15.10.2020. Formularul de cerere se gaseste pe https://www.ub.ro/smss/studenti/formulare-necesare (Cerere student alte solicitări). La cererea de reînmatriculare se ataseaza si dovada de plata - 500 lei. La cererea de echivalare studii se ataseaza si actele de la studiile anterioare (situatie scolara /foaie matricolă/supliment diploma (dupa caz) și diploma de finalizare studii (licenta, master) - după caz.

  

Programul Euro 200 - an universitar 2019/2020

 

STUDIU NAȚIONAL ASUPRA GRADULUI DE SATISFACȚIE A STUDENȚILOR PRIVIND CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR

 

DEPARTAMENTUL DE CONSILIERE PROFESIONALĂ - CHESTIONARE

 

”TABERE STUDENȚEȘTI”

 

Legături utile