ADMITERE 2024

Documente de interes public

  • INFORMAȚII ADMITERE 2024 / ANEXA FSMSS ! - AICI
  • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi la alte programe de studii, pentru anul universitar 2024-2025 - AICI
  • Conversie profesională Educație fizică și sportivă - 4 semestre - AICI 
  • Documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere 2024 - nivel LICENȚĂ - AICI
  • Documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere 2024 - nivel MASTER - AICI
  • Înscrierea candidaților se va face pe  www.admitere.ub.ro

Patrat Tabel Licenta 2024 Total Locuri 05

Patrat Tabel Master 2024 Total Locuri 05

 

 

 ATENȚIE

- pentru nivel licență, în totalul locurilor bugetate sunt incluse: locuri pentru absolvenți de licee situate în mediul rural, locuri pentru românii de pretutindeni (fără bursă). Toate programele funcționează sub condiția constituirii numărului minim de studenți pentru formația de studii. Toate programele universitare de licență pot fi continuate prin programe universitare de master în același domeniu sau domenii conexe acreditate. Informațiile pot suferi modificări;
- la master, în totalul locurilor bugetate sunt incluse: locuri pentru românii de etnie romă, locuri pentru românii de pretutindeni (fără bursă). Toate programele funcționează sub condiția constituirii numărului minim de studenți pentru formația de studii. Informațiile pot suferi modificări.
Vă așteptam! 🤗
 
 
 

 Arhiva Admitere 2023 - AICI

 Arhiva Admitere septembrie 2023

Arhiva Admitere Iulie 2023

Arhivă - Admitere 2022

Arhivă - Admitere 2021

Arhivă - Admitere 2020

Arhivă - Admitere 2019