ADMITERE 2020

 

images
ADMITERE ONLINE

Înscriere în perioada 06-30 iulie pe www.admitere.ub.ro

Candidații care nu dispun de mijloace tehnice se pot prezenta la sediul Facultății, unde se pot înscrie online.

Având în vedere starea de urgență pe care o parcurgem, regulamentul de admitere va suferi completări și modificări în funcție de reglementările din domeniu.

promvare

Studii universitare de licență

IMG 20200629 WA0004

Programul de studii: Educație fizică și sportivă (IF/IFR)

Media de admitere va fi formată pe baza a două probe după cum urmează:

  • proba 1 - Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent;
  • proba 2 - Media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă;

 

Pot aplica pentru admiterea online doar candidații care au media încheiată la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă, pe parcursul a cel puțin 2 ani de studii (ani la alegerea candidatului).

Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de Bacalaureat, la care se adaugă 0,2 x media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă. La medii egale, candidații vor fi departajați, în ordine, după: media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă a clasei a IX-a, a clasei a X-a, a clasei a XI-a, media generală a anilor de studii.

Programul de studii: Sport și performanță motrică (IF)

Media de admitere va fi formată pe baza a două probe după cum urmează:

  • proba 1 - Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent;
  • proba 2 - Media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă;

 

Pot aplica pentru admiterea online doar candidații care au media încheiată la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă, pe parcursul a cel puțin 2 ani de studii (ani la alegerea candidatului).

Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de Bacalaureat, la care se adaugă 0,2 x media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă (2 ani aleși de candidat; exemplu: se adună media de la clasa a IX a cu media de la clasa a X a, iar suma rezultată se împarte la 2). La medii egale, candidații vor fi departajați, în ordine, după: media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă a clasei a IX-a, a clasei a X-a, a clasei a XI-a, media generală a anilor de studii.

Programul de studii: Kintoterapie și motricitate specială (IF/IFR)

Media de admitere va fi formată pe baza a două probe după cum urmează:

  • proba 1 - Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent;
  • proba 2 - Media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă;

 

Pot aplica pentru admiterea online doar candidații care au media încheiată la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă, pe parcursul a cel puțin 2 ani de studii (ani la alegerea candidatului).

Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de Bacalaureat, la care se adaugă 0,2 x media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă (2 ani aleși de candidat; exemplu: se adună media de la clasa a IX a cu media de la clasa a X a, iar suma rezultată se împarte la 2). La medii egale, candidații vor fi departajați, în ordine, după: media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă a clasei a IX-a, a clasei a X-a, a clasei a XI-a, media generală a anilor de studii.

Programul de studii: Terapie ocupațională (IF)

Media de admitere va fi formată pe baza a două probe după cum urmează:

  • proba 1 - Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent;
  • proba 2 - Media din anii de studii a disciplinei Limba și literatura română;

 

Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de Bacalaureat, la care se adaugă 0,2 x media la disciplina Limba și literatura română. La medii egale, candidații vor fi departajați după media la disciplina Limba și literatura română din anii de studii, iar dacă egalitatea se păstrează, după probele examenului de bacalaureat, în ordinea: proba 1, proba 2, respectiv media finală a anilor de liceu.

 

Studii universitare de master

Pentru studiile universitare de master, la domeniul Știința sportului și educației fizice (programe de studii: Activități mortice curriculare și de timp liber - IF, Performanță Sportivă – IF, Kinetoterapia în educare și reeducare funcțională - IF)  se va susține concursul de admitere, online, pe o platforma specială (www.admitere.ub.ro) cu o singură probă:

  • proba 1 - Media la examenul de finalizare a studiilor de licență sau echivalente, după caz.

 

Media concursului de admitere reprezintă media de la examenul de finalizare a studiilor de licență sau echivalente. La medii egale, candidații vor fi departajați, după cum urmează: media generală (aritmetică) a anilor de studii de licență sau studii echivalente.

 

Arhivă - Admitere 2019