Cercetarea științifică

Cercetarea ştiinţifică este componentă de bază a misiunii facultăţii, fiind concretizată în:

Publicații proprii / Reviste

  • GYMNASIUM - Scientific Journal of Education, Sports, and Health, (online) = ISSN 2344 – 5645, ISSN-L 1453-0201
  • KINETOSTUD – Revistă științifică pentru studenții de la programele KMS și KERF,  ISSN 1844-9441
  • VOXSTUD – Revistă științifică a  studenților de la programele EFS, SPM, AMCTL, PS,  ISSN 2068 – 455X

 Sesiuni științifice studențești

Conferințe științifice internaționale

 Documente utile