Cercetarea Ştiinţifică şi Cooperarea Internaţională

Cercetarea ştiinţifică este componentă de bază a misiunii facultăţii concretizată în:


Publicaţii proprii:

  • GYMNASIUM - Scientific Journal of Education, Sports, and Health, (online) = ISSN 2344 – 5645, ISSN-L 1453-0201
  • KINETOSTUD – Revistă științifică pentru studenții de la programele KMS și KERF,  ISSN 1844-9441
  • VOXSTUD – Revistă științifică a  studenților de la programele EFS, SPM, AMCTL, PS,  ISSN 2068 – 455X

Cooperare internaţională:


Manifestari științifice anuale

SESIUNI STIINTIFICE STUDENTESTI

CONFERINȚE ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE


Documente utile