Fără titlu

  Invitatie Aniversare Bacau 2024

Cercetarea științifică

Cercetarea științifică este componentă de bază a misiunii facultății, fiind concretizată în:

  • 35 proiecte şi contracte de cercetare realizate în perioada 2008-2015
  • două centre de cercetare (ambele acreditate de Universitatea din Bacau cu decizia nr. 767/ din 5.11.2008): Centrul de cercetare pentru performanță umană și Centrul de excelență privind cercetarea interdisciplinară în domeniul educației fizice și sportului
  • articole științifice publicate în reviste indexate Web of Science și Scopus
  • articole științifice publicate în reviste de specialitate indexate BDI (baze de date internaționale)
  • cărți / manuale de specialitate publicate în edituri de prestigiu naționale / internaționale
  • 5 cercuri științifice studențești

Publicații proprii / Reviste

  • GYMNASIUM - Scientific Journal of Education, Sports, and Health, (online) = ISSN 2344 – 5645, ISSN-L 1453-0201
  • KINETOSTUD – Revistă științifică pentru studenții de la programele KMS și KERF,  ISSN 1844-9441
  • VOXSTUD – Revistă științifică a  studenților de la programele EFS, SPM, AMCTL, PS,  ISSN 2068 – 455X

 Sesiuni științifice studențești

            Lista studenților premiați