ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

1. Îndrumarul studentului al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău - aici

2. Calendarul anului universitar

3. Procedurile de înmatriculare

Înmatricularea studenților se realizează conform art. 51 și 52 din Regulamentul de organizarea și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat și la cursurile de specializarea pentru anul universitar 2021-2022, art. 26 din Regulamentul privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din Universitatea ”Vasile Alexsandri” din Bacău - ciclul de studii universitare de licență și art. 28 din Regulamentul privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din Universitatea ”Vasile Alexsandri” din Bacău - ciclul de studii universitare de master

4. Structura anului universitar

5.  Informații privind alegerea diciplinilor opționale/facultative din planurile de învățământ

Alegerea disciplinelor opționale/facultatice din planurile de învățamânt se realizează conform art. 26 litera h. din Regulamentul privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din Universitatea ”Vasile Alexsandri” din Bacău - ciclul de studii universitare de licență și art. 28 litera i. din Regulamentul privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din Universitatea ”Vasile Alexsandri” din Bacău - ciclul de studii universitare de master

6. Rezumatele fișelor disciplinelor 

 • Studii universitare de licență
  • Educație fizică și sportivă (IF/IFR)
  • Sport și performanță motrică (IF)
  • Kinetoterapie și motricitate specială (IF/IFR)
  • Terapie ocupațională (IF)
 • Studii universitare de masterat
  • Activități motrice curriculare și de timp liber (IF)
  • Performanță sportivă (IF)
  • Kinetoterapia în educarea și reeducarea funcțională (IF)
 • Studii de conversie profesională
  • Educație fizică și sportivă (IF)