Burse studenți

BURSE SEMESTRUL II – 2022-2023

Lista definitiva cu studenții care beneficiaza de bursă de performanță si merit pe sem. II (2022-2023) - afisat 24.03.2023

Lista definitiva cu studenții care beneficiaza de bursă de ajutor social pe sem. II (2022-2023) - afisat 24.03.2023

Lista provizorie cu studenții care pot beneficia de bursă de performanță si merit pe sem. II (2022-2023) - afisat 23.03.2023

Lista provizorie cu studenții care pot beneficia de bursă de ajutor social pe sem. II (2022-2023) - afisat 23.03.2023

 

Foarte important !!!!

          Studenții care nu au la dosar actele de studii în original, nu pot beneficia de bursă (conform art. 15, alin 4 din regulament) 

          Actele de studii pentru studenții înscriși la nivel licență sunt: diploma de bacalaureat și foaia matricolă de liceu.

          Actele de studii pentru studenții înscriși la nivel master sunt: diploma de licență și suplimentul la diplomă/ foaie matricolă (valabil pt. absolvenții din promoțiile anterioare anului 2022) sau adeverința de licență (valabil pt. absolvenții din promoția anului 2022).

 

Regulament burse - afișat 17.02.2023

Anunț burse toate categoriile - reafișat 24.02.2023

Informații burse ajutor social - reafișat 24.02.2023

Informații burse speciale - reafișat 24.02.2023

Formulare necesare:

Cerere bursă - afișat 17.02.2023

Declarație venit bursă socială - afișat 17.02.2023

Declarație venituri părinți bursă socială - afișat 17.02.2023