La studiile universitare de licenţă (3 ani) Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii pregăteşte studenţi în domeniile și programele de studii:

 • Educaţie fizică şi sport
  • Educație fizică și sportivă (IF/IFR)
  • Sport și performanță motrică (IF)
 • Kinetoterapie
  • Kinetoterapie și motricitate specială (IF/IFR)
 • Psihologie
  • Terapie ocupațională (IF)

 

La studiile universitare de master (2 ani) Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii pregăteşte studenţi în domeniul și programele de studii:

 • Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice
  • Activități motrice curriculare și de timp liber (IF)
  • Performanță sportivă (IF)
  • Kinetoterapia în educarea și reeducarea funcțională (IF)

 

La studiile de conversie profesională (2 ani) Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii pregăteşte studenţi în domeniul și programul de studii:

 • Educație fizică și sport
  • Educație fizică și sportivă (IF)