Anul universitar 2021-2022

Studii universitare de licență - ciclul I

Program de studii
Anul I
Anul II
Anul III

Educaţie fizică şi sportivă - IF

Îndrumător:
Lector univ.dr. Voinea Lucian
Îndrumător:
Conf.univ.dr.
Șufaru Constantin
Îndrumător:
Lector univ.dr. Pavel Silviu

Sport şi performanţă motrică - IF

Îndrumător: Lector univ.dr.
Ciuntea Lucian
Îndrumător: Lector univ.dr. Alexe Cristina
Îndrumător: Conf.univ.dr. Ochiană Nicolae

Kinetoterapie şi motricitate specială - IF

Îndrumător:
Lector univ.dr.
Șlicaru Adina
Îndrumător: Prof.univ.dr. Ababei Cătălina
Îndrumător:
Conf.univ.dr.
Balint Tatiana

Terapie ocupaţională - IF

Îndrumător:
Asist.univ.dr.
Antohe Bogdan
Îndrumător:
Lector univ.dr. Anghel Mihaela
Îndrumător: Conf.univ.dr. Raveica Gabriela

Educaţie fizică şi sportivă - IFR

Îndrumător:
Lector univ.dr.
Galeru Ovidiu
Îndrumător:
Lector univ.dr. Vorovenci Carmina
Îndrumător:
Lector univ.dr. Ciocan Cătălin

Kinetoterapie şi motricitate specială - IFR

Îndrumător:
Lector univ.dr.
Stoica Cristina
Îndrumător:
Lector univ.dr.
Lupu Gabriel
Îndrumător:
Lector univ.dr. Cristuță Alina

Studii universitare de master - ciclul II    

Program de studii
Anul I
Anul II

Activități motrice curriculare și de timp liber - IF

Îndrumător:
Lector univ.dr.
Drăgoi Cristian
Îndrumător:
Lector univ.dr.
Milon Alexandra

Performanţă sportivă - IF

Îndrumător:
Prof.univ.dr.
Ababei Radu
Îndrumător:
Prof.univ.dr. Acsinte Alexandru

Kinetoterapie în educare și reeducare funcțională - IF

Îndrumător: Conf.univ.dr.
Rață Marinela
Îndrumător:
Conf.univ.dr.
Culea Cătălina

Studii de conversie profesională EFS

 Program de studii
Anul I
Anul II

Educație fizică și sportivă - IF

Îndrumător:
Conf.univ.dr.
Rață Bogdan
Îndrumător:
Prof.univ.dr.habil.
Dobrescu Tatiana