Informații privind înscrierea în Programul ,,EURO 200” - anul universitar 2022/2023

În baza Legii 269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, a Normelor metodologice de aplicare 1294/2004, modificate și completate inclusiv cu OUG 70 din 14.05.2020;

În conformitate cu Ordinul ministrului educației nr. 4235/03.05.2023, studenții cu vârsta până în 26 de ani, ale căror familii realizează venituri brute lunare sub 500 lei pe membru de familie, pot solicita acordarea ajutorului financiar pentru achiziționarea unui calculator personal nou. Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de Euro și se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Studenții care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi completează cererea-tip de acordare a ajutorului financiar pentru achiziționarea unui calculator personal nou si anexează următoarele documente:

  1. copie a actului de identitate;
  2. copii ale certificatelor de naștere sau a actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membrii ai familiei, însoțite de actele doveditoare privind statutul lor – adeverințe de elev, de student, copii după certificate de deces, copii după hotărâri de divorț etc.;
  3. adeverințe de venit realizate în luna anterioară depunerii cererii  (adeverințe salariu, adeverințe de la administrația financiară privind venitul impozabil sau de la primărie privind impozitul agricol, copii după cupoane de pensie, de ajutor de șomaj) ale membrilor familiei, excepție fac alocațiile de stat, alocațiile familiale complementare, alocația de susținere pentru familia monoparentală, buget personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale;
  4. adeverința de student din care să rezulte numărul minimum de 45 de credite obținute în anul universitar anterior depunerii cererii de acordare a ajutorului financiar pentru achiziționarea unui calculator personal nou (excepție fac studenții anului I de studii);

Formularele cererilor-tip se descarcă de pe site-ul universității, se completează și se transmit, împreună cu documentele însoțitoare, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în format electronic (pdf sau jpg), ca documente atașate, în perioada 12 mai – 22 mai 2023 .

Normele metodologice actualizate și formularele pentru anul 2023, sunt prezentate în anexă.

Informații suplimentare se pot obține pe e-mail, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau telefonic, la 0234/542411, interior 144

 

Anexă

 

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal