CONSILIUL FACULTĂŢII 2020-2024:

 • Conf.univ.dr. Alexe Dan-Iulian - Decan
 • Lector univ.dr. Sava Mihai-Adrian - Prodecan MCEIF
 • Prof.univ.dr.habil. Dobrescu Tatiana - Prodecan MCȘRNI
 • Conf.unv.dr. Dobreci Daniel-Lucian - Prodecan MFPSAS
 • Conf.univ.dr. Şufaru Constantin - Director Departament EFPS
 • Conf.univ.dr. Rață Bogdan-Constantin - Membru Departament EFPS
 • Conf.univ.dr. Raveica Gabriela - Director Departament KTO
 • Lector univ.dr. Cristuță Alina-Mihaela - Membru Departament KTO
 • Ciobanu Alin-Florentin - Student EFS an II
 • Aștefănoaie Ioana - Studentă KMS an III
 • Popa Roxana-Nicoleta - Studentă AMCTL an I

BIROUL CONSILIU 2020-2024:

 • Conf.univ.dr. Alexe Dan-Iulian - Decan
 • Lector univ.dr. Sava Mihai-Adrian - Prodecan MCEIF
 • Prof.univ.dr.habil. Dobrescu Tatiana - Prodecan MCȘRNI
 • Conf.univ.dr. Dobreci Daniel-Lucian - Prodecan MFPSAS
 • Popa Roxana-Nicolaeta - Studentă AMCTL an I
 • ec. Pirici Lidia - Administrator Șef