Plată taxă studii

Pentru plata taxei se recomandă să se utilizeze serviciul de plăți UMS al UBc. Informații privind modul de accesare se găsesc pe www.ub.ro la secțiunea studenți

Pentru plata taxelor, prin virament bancar, se utilizează contul RO20TREZ06120F330500XXXX, CUI/CF 4278094

Taxa de studii se poate achita fără penalizări în 4 tranșe egale, după cum urmează:

  • Tranșa I în perioada 01.10.2020 - 30.11.2020;
  • Tranșa II în perioada 01.01.2021 - 31.01.2021;
  • Tranșa III în perioada 01.03.2021 - 31.03.2021;
  • Tranșa IV în perioada 01.05.2021 - 31.05.2021.

* Neplata taxei de școlarizare la termenele stabilite atrage după sine penalități de 0,05% pe zi întârziere, aplicabile la suma datorată.