Regulamente

 • Regulamentul de organizare si functionare - AICI
 • Regulament de ordine interioară - AICI
 • Regulament activitați didactice sportivi de performanță - AICI
 • Regulament cadru de organizare şi funcţionare a revistei de educaţie fizicăşi sport "Gymnasium" - AICI
 • Regulament de organizare și funcționare a revistelor științifice studențești „Kinetostud” ȘI „Voxstud” - AICI
 • Regulament de selecţie pentru mobilităţi în cadrul programului Erasmus+  - AICI
 • Regulament privind organizarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti - AICI
 • Regulament de recunoaștere și echivalare a studiilor - AICI
 • Ghid metodologic privind elaborarea şi prezentarea lucrării de licenţă /absolvire, disertaţiei - AICI
 • Componenţa Consiliului Facultăţii - AICI
 • Comisiile Consiliului Facultăţii - AICI

 

 Arhiva documente PLANURI STRATEGICE ȘI OPERAȚIONALE - AICI

 Arhivă documente OBIECTIVE SIM - AICI

 Arhivă documente RAPOARTE - AICI

Arhivă documente ieșite din uz - AICI